Unieke combinatie van angiografie en volume CT-scan leidt tot snellere, gerichtere en efficiëntere diagnose en behandeling

Als één van de eerste in Europa maken radiologen in het UZ Brussel voortaan gebruik van een 4D CT-scanner. Dit hybride toestel combineert twee types beeldvorming: een angiografie C-boog (voor beeldvorming van bloedvaten door gebruik van contrastvloeistof) en een volume CT-scan voor driedimensionale beelden. Het resultaat? Een snellere, gerichtere en efficiëntere diagnose en behandeling. Bovendien is het niet langer de patiënt die beweegt in de scanner, maar de scanner die zich verplaatst over de patiënt heen. Dit betekent meer comfort voor de patiënt.

Combinatie van beeldvormingstechnieken voor een gerichtere, snellere en efficiëntere behandeling

Het UZ Brussel gebruikt voortaan een 4D-scanner voor het behandelen van patiënten met een levertumor en voor patiënten die lijden aan een diabetische voet. De combinatie van beeldvormingstechnieken laat toe dat patiënten in één keer worden gediagnosticeerd, behandeld en dat meteen het effect daarvan wordt gecheckt. Bovendien kan het in één keer een oppervlakte van 16 cm scannen. Dankzij de combinatie van beide technologieën kan de doorbloeding perfect worden gevolgd. Zo kan bijvoorbeeld een bloeding in de buik veel beter worden opgezocht door eerst via angiografie met een katheter ter plaatse te gaan en dan een CT uit te voeren via selectieve contrasttoediening in één van de buikvaten. Ook is het mogelijk om de effecten van een behandeling van een leverletsel door het wegbranden of het afsluiten van bloedvaten onmiddellijk te controleren met de volume-CT.

Prof. Dimitri Aerden, afdelingshoofd van de Diabeteskliniek: “Dankzij de simultane beschikbaarheid van de angiografie voor intra-arterieel onderzoek en de CT-scan voor het in beeld brengen van de voeten en de doorstroming van bloed in het voetweefsel, kunnen we in één keer een compleet beeld krijgen van het probleem van de patiënt. Vroeger moest de patiënt beide onderzoeken apart ondergaan, op verschillende momenten. Bovendien laat deze CT-scanner toe om weefselperfusie van de voet op een nieuwe manier te beoordelen: opstapeling van contrast in de voetspieren via een toestel dat blijft roteren, is immers een maat voor de bloeddoorstroming in de voeten.”

Beeld vanuit de observatieruimte.
Beeld vanuit de observatieruimte.

Het toestel beweegt, niet langer de patiënt

Prof. Johan De Mey, diensthoofd Radiologie: “In tegenstelling tot de klassieke CT-scan is het niet de tafel met de patiënt die in de scanner glijdt, maar het toestel dat beweegt over en rond de patiënt. Op die manier worden eventuele bewegingen van de patiënt vermeden omdat de tafel waarop hij ligt zelf niet beweegt en is er geen verstoring van de beelden. Maar vooral de combinatie van een angiotoestel en een volume CT geeft veel mogelijkheden om onze patiënten beter te onderzoeken en behandelen. Dit betekent ook meer comfort voor de patiënt.”

Op dit moment gebruikt het UZ Brussel de 4D-scanner voornamelijk voor interventionele oncologie en voor de behandeling van patiënten met bloedvatproblemen zoals de diabetische voet. Ook voor de behandeling van beroertes biedt dit veel voordelen, omdat de arts onmiddellijk kan evalueren in welke mate de weefseldoorbloeding van de hersenen verbetert. Alles kan nu zonder de patiënt te moeten verplaatsen en verhuizen, het kan zelfs tijdens de procedure waarbij een klonter verwijderd wordt uit de hersenbloedvaten. Andere vasculaire, oncologische en neurologische behandelingen volgen in de toekomst.

Nieuwe radiologieruimte aangepast volgens de behoeften van het toekomstig Medisch Technisch Blok

Bij de bouw van deze nieuwe zaal voor medische beeldvorming werd ook een volgende stap gezet naar patiëntenbewaking en communicatie. Via camera’s en audiosystemen monitoren de betrokken zorgverleners met de collega’s in de ruimte ernaast. Geen klassiek raam meer, maar wel gerichte camera’s op de patiënt en arts in combinatie met grote beeldschermen om zo een betere controle te hebben op de procedure.
Op die manier bereidt het UZ Brussel zich al voor op de toekomstige indeling van de afdeling radiologie met optimaal ruimtegebruik en nauwkeurigere opvolging van patiënten door hoogtechnologische camera en gebruiksapparatuur.
De bouw van het nieuwe Medisch Technisch Blok, met alle technische activiteiten zoals een vernieuwd operatiekwartier en alle beeldvormingsactiviteiten, is volop bezig. Dit kadert in het zogenoemde Ruimteplan van het UZ Brussel. Dat omvat alle verbouwingen in het kader van een grondige vernieuwing. Tegen midden 2027 zal het ziekenhuis een heuse metamorfose ondergaan hebben met twee grote zichtbare uitbreidingen: een nieuw Medisch Technisch Blok voor behandelingen en ingrepen en een splinternieuwe hoofdinkom, de zogenoemde Landmark.

Beeld van een procedure.
Beeld van een procedure.

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws en leerrijke events?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwsbrief.