Unieke percutane tricuspidalishartklepreparatie met succes uitgevoerd op campus Sint-Jan

Op 19 november voerde het cardiologieteam op campus Sint-Jan van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV onder begeleiding van dr. Jan Van der Heyden en dr. Philippe Debonnaire met succes een percutane reparatie van de tricuspidalishartklep uit. Het ging om een primeur voor België.
Kathetertechnieken
In lijn met de algemene verschuiving naar een zo minimaal invasief mogelijke benadering binnen de geneeskunde, winnen kathetertechnieken steeds meer terrein bij de aanpak van hartklepdefecten. Het herstel van de defecte hartklep gebeurt via percutane toegangsweg, zoals dat heet, veeleer dan via openhartoperatie. Via de lies brengt de cardioloog een plastieken buisje (katheter) in de ader of slagader in en schuift dit doorheen deze ader of slagader op tot bij het hart. Doorheen de katheter brengt deze vervolgens een nieuwe hartklep of een speciale clip (een ‘nietje’) ter plaatse om de defecte klep te vervangen of te herstellen.
Succesvolle ingreep
Op 19 november onderging een vrouwelijke 83-jarige patiënt een herstelingreep voor de tricuspidalishartklep. Tot voor kort waren er nog geen kathetersystemen beschikbaar om deze klep te behandelen. De ingreep was dan ook een primeur voor België. Op 21 november gaf controle-onderzoek uitsluitsel dat de plaatsing van het nietje bij deze patiënte succesvol bleek.
Met het nieuwe systeem hoopt het cardiologieteam in de toekomst nog veel patiënten met een gelijkaardig klepprobleem te kunnen helpen. Het behandelende cardiologieteam stond onder leiding van cardiologen dr. Jan Van der Heyden en dr. Philippe Debonnaire. Twee jaar geleden vervoegde dr. Van der Heyden het cardiologieteam als expert in de behandeling van hartklepinsufficiëntie en voerde toen al in Europese primeur een MitraClip-behandeling van de mitralishartklep met de ‘SuperClip’ uit.


Over het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV
Het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV is een open (zieken)huis waar elke patiënt terecht kan voor basiszorg tot zeer gespecialiseerde zorg. Het ziekenhuis investeert doelbewust om in een aantal medische domeinen top- en referentiezorg te bieden. Dit kan enkel door aandacht te besteden aan de professionele ontwikkeling en onderlinge samenwerking van de zorgverstrekkers.
Daarom zorgt het ziekenhuis voor een werkomgeving en -structuur die de creativiteit van de medewerkers toelaat en continue verbetering stimuleert. Elke medewerker krijgt de nodige ruimte en bevoegdheden om kwaliteitszorg te garanderen. Het ziekenhuis neemt bovendien initiatief om een netwerk uit te bouwen met andere ziekenhuizen en zorgverstrekkers uit een brede Vlaamse regio om zo de patiëntenzorg in die regio te helpen optimaliseren.

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwbrief.