uzbrussel_zorganderstvLR.jpg

UZ Brussel behaalt JCI-kwaliteitsnorm

Het Universitair Ziekenhuis Brussel krijgt als universitair ziekenhuis de internationaal erkende JCI-accreditering. Dit is van groot belang voor de patiënten en medewerkers. De accreditatie zet de patiënt centraal want ze garandeert patiëntveiligheid en zorgkwaliteit tijdens elke stap van het zorgproces.

Joint Commission International (JCI) is een Amerikaanse organisatie die een groot aantal internationale normen vastlegt op het vlak van zorgkwaliteit en patiëntveiligheid. Als universitair ziekenhuis werd het UZ Brussel daarnaast ook beoordeeld op de kwaliteit van zijn wetenschappelijk onderzoek en opleiding. Vanaf 20 maart kreeg het UZ Brussel gedurende een week een 5-koppig JCI-team van auditoren op bezoek. Amper 3 werkdagen na het afronden van de audit kreeg het UZ Brussel van het JCI-hoofdkantoor in Chicago al de formele bevestiging van de accreditatie. Het eindresultaat van de audit werd door het auditteam “een uitzonderlijk hoge score voor een eerste JCI accreditatie” genoemd.

Prof. dr. Marc Noppen, gedelegeerd bestuurder van het UZ Brussel: “Kwaliteitsborging en patiëntveiligheid zijn essentieel voor de patiënt en moeten daarom verankerd zijn en blijven. Als ziekenhuis moet je onophoudelijk aftoetsen of de ingeslagen weg altijd leidt tot de hoogst mogelijke zorgkwaliteit en patiëntveiligheid. Deze accreditatie is een bevestiging van het feit dat vandaag in ons ziekenhuis de lat al zeer hoog ligt. Het illustreert het hoog professioneel niveau en het engagement van onze medewerkers en de sterke interne samenwerking.”

Wat betekent dit voor de patiënt?

Het behalen van het JCI-label bevestigt objectief dat het UZ Brussel kwaliteitsvolle en patiëntveilige zorg aanbiedt. Hierbij worden gestroomlijnde en uniforme zorgprocessen en procedures gehanteerd die zijn afgestemd tussen de verschillende diensten. Het gaat om een groot aantal aandachtspunten, zoals een dubbele identificatiecheck voor een behandeling, voor het toedienen van medicatie en voor het geven van een dieet. Er is extra aandacht voor o.a. valpreventie, een veilige zorgomgeving, veilige chirurgie en handhygiëne. JCI controleert ook de manier waarop patiënt en familie worden geïnformeerd over de zorg, de behandeling en revalidatie of thuiszorg. Er ligt ook veel focus op de beveiliging van kinderen, ouderen en andere zorgbehoevende patiënten. Tijdens de audit wordt nagegaan of er op een gestructureerde manier samengewerkt wordt om fouten en bijna fouten op te lossen en te voorkomen. De zorgprocessen worden continu verbeterd op basis van de noden van de patiënt.

JCI-accreditatie completeert reeds behaalde dienstspecifieke kwaliteitslabels

De JCI-accreditatie bestrijkt alle diensten binnen het UZ Brussel, wat een mooie aanvulling is op een aantal eerder behaalde dienstspecifieke erkenningen (vb. CRG, radiotherapie, restauratiedienst, laboratoria, …) van de zorgkwaliteit. Onlangs nog kreeg het UZ Brussel als eerste Vlaams ziekenhuis het AAHRPP-label waarmee wordt bevestigd dat het universitair ziekenhuis voldoet aan de hoogste kwaliteitsnormen inzake klinisch onderzoek.

Bro,: UZ Brussel – eigen berichtgeving

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws en leerrijke events?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwsbrief.