UZ Brussel vernieuwd kwaliteitsbeleid

UZ Brussel kiest voor vernieuwd kwaliteitsbeleid zonder JCI-accreditatie

Het UZ Brussel heeft na rijp intern beraad de keuze gemaakt om niet verder te gaan met het JCI-accrediteringsproject. Dat betekent geenszins dat het UZ Brussel de kwaliteit van de zorg niet of minder belangrijk zou vinden. Het wil wél zeggen dat er een nieuw kwaliteitsbeleid komt dat het ziekenhuis zal uitwerken met maximale betrokkenheid van de interne diensten en samen met de sector.
Tom Coolen, Directeur Kwaliteit van het UZ Brussel: “We hebben de afgelopen maanden kunnen vaststellen dat meer en meer ziekenhuizen afstappen van de normenkaders van grote internationale accreditatie-instellingen. De grote verdienste van de JCI-accreditatie van het UZ Brussel in 2017 is een bewustwording doorheen alle geledingen van het ziekenhuis over de processen die nodig zijn om kwaliteit en patiëntveiligheid structureel in te bouwen en te borgen in onze werking. Het normenkader van JCI is echter te weinig afgestemd op de Europese praktijkvoering en creëert een grote administratieve druk zonder aantoonbaar effect op het resultaat van de zorg. Net omdat we geloven in het belang van een ambitieus kwaliteitsbeleid, kiezen we voor de uitwerking van een meer wervende aanpak met meer tastbare resultaten voor onze medewerkers en patiënten.”
Meer focus op daadwerkelijke verbetering van het resultaat van de zorg en patiëntenervaringen
JCI kende het UZ Brussel in 2017 voor de eerste keer haar prestigieuze internationaal kwaliteitslabel toe. In maart 2020 was het UZ Brussel nog in volle voorbereiding voor een tweede audit door Joint Commission International (JCI). Midden maart brak echter de covid-crisis in alle hevigheid los. De audit werd toen uitgesteld. Tijdens de voorbije – door Covid-19 overheerste – maanden werd toch tijd genomen om met verschillende ziekenhuismedewerkers te brainstormen over het toekomstig kwaliteitsbeleid en de plaats die een ziekenhuisbrede accreditatie daarin heeft. De conclusies waren nagenoeg unaniem: de eerste JCI-accreditatie heeft de zorg op een hoger niveau kunnen tillen, maar er is een hoge nood om eigen accenten te kunnen leggen, met meer focus op een daadwerkelijke verbetering van het resultaat van de zorg, verbetering van patiëntenervaringen en het reduceren van vermijdbare incidenten.
Kwaliteit als basis voor vertrouwen
UZ Brussel CEO prof. Marc Noppen: “Het is belangrijk ons te realiseren waar het met accreditaties eigenlijk om draait: om vertrouwen. Wie ziek is en daardoor kwetsbaar, moet vertrouwen kunnen hebben in de zorgkwaliteit en de patiëntveiligheid. Wanneer de accreditatie dermate focust op processen en procedures dat er nog onvoldoende ruimte is voor de mens – zowel de patiënt als de medewerker – schiet ze haar doel voorbij en moet ze worden herzien. We delen de bekommernis van onze medewerkers om minder registratie-, annotatie- en controledruk te leggen en onze zorgverleners vooral meer ruimte te geven om bezig te zijn met de essentie: hun patiënten. Zeker in de moeilijke, intensieve tijden die we nu meemaken te midden van de coronapandemie blijkt die nood eens te meer.”
Samen met de sector
De verworvenheden van de eerste ziekenhuisbrede JCI-accreditatie verankert het UZ Brussel verder door samen met de sector op zoek te gaan naar een nieuwe vorm van externe toetsing. Het spreekt voor zich dat het UZ Brussel normen blijft hanteren rond veilige chirurgie, correcte identificatie, valpreventie en andere kwaliteitsindicatoren zoals onder meer vervat in het Vlaams Indicatoren Project (VIP²). Diverse zorgprogramma’s en diensten zijn bovendien geaccrediteerd op hun specifieke domein.
 
Lees hier een ander artikel over JCI kwaliteitslabel: https://zorgmagazine.be/chr-citadelle-hospital-opteert-voor-prestigieuze-jci-kwaliteitslabel/ 

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws en leerrijke events?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwsbrief.