UZ Brussel onderzoek bevestigt veiligheid van in-vitro maturatie (IVM) van eicellen

IVM-fertiliteitstechniek bij de mama heeft geen impact op de gezondheid van het kind

Bij heel wat vrouwen met het polycysteus ovariumsyndroom (PCOS) die voor hun onvervulde kinderwens een beroep doen op een vruchtbaarheidsbehandeling, verloopt een hormonale stimulatie van de eierstokken met hormonen moeizaam of onvoorspelbaar. Dit gaat daarenboven vaak gepaard met onaangename bijwerkingen. In-vitro maturatie (IVM) van eicellen biedt sinds enkele jaren een alternatief met beduidend minder hormonale bijwerkingen. Daarbij worden onrijpe eicellen, vóór de bevruchting, in het laboratorium tot rijping gebracht. Uit het opvolgprogramma van het Centrum voor Reproductieve Geneeskunde en het Centrum voor Medische Genetica in het UZ Brussel van zwangerschappen en kinderen die geboren worden na IVM, blijkt dat deze fertiliteitstechniek geen impact heeft op het geboortegewicht, het risico op aangeboren afwijkingen of de zwangerschapsduur. Daarmee wordt de veiligheid van deze techniek, die intussen al bijna 10 jaar in het UZ Brussel wordt toegepast, bevestigd. De resultaten van deze studie werden recent gepubliceerd in het toonaangevende wetenschappelijk tijdschrift Human Reproduction.

 

Geen impact op de gezondheid van het kind

Prof. Michel De Vos, afdelingshoofd Centrum voor Reproductieve Geneeskunde in het UZ Brussel

“Uit ons vergelijkend onderzoek bij 400 vrouwen met het polycysteus ovariumsyndroom blijkt dat het geboortegewicht van de kinderen die geboren worden na in-vitro maturatie van eicellen niet verschilt van dat van kinderen die geboren worden na een standaardbehandeling met in-vitro fertilisatie. Ook het risico op een aangeboren afwijking en op vroeggeboorte blijkt vergelijkbaar,” licht prof. Michel De Vos van het Centrum voor Reproductieve Geneeskunde in het UZ Brussel toe. “Hiermee kunnen we het experimentele karakter van de behandeling achter ons laten en stellen we de patiënten gerust die voor een behandeling met IVM in aanmerking komen.”
Het polycysteus ovariumsyndroom is een hormonale stoornis die bijna 1 op 10 vrouwen treft. Dit verstoorde hormonaal evenwicht gaat gepaard met uiteenlopende symptomen zoals een onregelmatige menstruatiecyclus, overmatige haargroei en acne. Vele vrouwen met PCOS kampen met een ongebruikelijke toename in de productie van androgenen (mannelijke hormonen) in de eierstokken. Ook is de werking van het hormoon insuline, belangrijk voor de regulatie van de glucosestofwisseling, vaak verstoord. Tenslotte hebben jonge vrouwen met PCOS meestal een stoornis van de eisprong en kunnen ze hierdoor minder makkelijk zwanger worden.

Belang van preconceptuele gezondheid

“Om zwangerschapscomplicaties te beperken is het voor elke toekomstige mama van belang om ook vóór de zwangerschap al extra aandacht te hebben voor gezonde voeding, voldoende lichaamsbeweging en het vermijden van overgewicht. Voor vrouwen met PCOS is die goede voorbereiding en de opvolging van de zwangerschap, met aandacht voor voeding en lichaamsbeweging, des te meer van belang. In ons onderzoek stelden we namelijk vast dat patiënten, die een uitgesproken vorm van PCOS vertonen, tijdens de zwangerschap vaker hoge bloeddruk en pre-eclampsie of zwangerschapsvergiftiging ontwikkelden,” besluit prof. Michel De Vos.

Over het Centrum voor Reproductieve Geneeskunde

Als gespecialiseerd centrum in de voortplantingsgeneeskunde vervult het Centrum voor Reproductieve Geneeskunde al sinds 1983 een pioniersrol en verricht het baanbrekend werk in de ontwikkeling en toepassing van geassisteerde reproductieve technieken. Het succes van het CRG wordt gedragen door voortdurend wetenschappelijk onderzoek. De zwangerschapskansen liggen dan ook reeds jarenlang ruim boven het landelijk gemiddelde. Dit dankzij een hooggespecialiseerde medische praktijk die beantwoordt aan de hoogste internationale kwaliteitsnormen (ISO 15224 én ISO 15189). De samenwerking met het Centrum voor Medische Genetica resulteert daarnaast in een toppositie in Europa voor de pre-implantatie genetische diagnostiek en -screening.

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwbrief.