Typ om te zoeken

HR In the spotlight Ziekenhuizen

UZ Gent stelt nieuw participatief kwaliteitsbeleid voor

Delen

Afgelopen jaar heeft het UZ Gent gewerkt aan een ambitieus en vernieuwend kwaliteitsbeleid dat aansluit bij de eigenheid en prioriteiten van het ziekenhuis. Vandaag stellen hoofdarts prof. dr. Frank Vermassen en het team van prof. dr. Kristof Eeckloo, directeur Strategische beleidscel, het gloednieuwe kwaliteitsnormenkader voor: ‘Onze eigen zorgverleners, de patiëntenraad en een externe huisarts hebben het kader mee ontwikkeld. Dit is een belangrijke realisatie na de stopzetting van het klassieke accrediteringstraject in ons ziekenhuis. Het model stelt ons in staat om de kwaliteit blijvend te monitoren, maar ook te bepalen wat we zelf belangrijk vinden.’

Een basismodel met 46 normen

Het basismodel is op maat van het UZ Gent uitgewerkt en bevat 46 normen (zie bijlage). Het is dynamisch en kan in de toekomst aangepast worden aan nieuwe uitdagingen.

‘We willen dat de patiënt een gestroomlijnd, veilig zorgtraject doorloopt, rekening houdend met zijn context, noden en verwachtingen,’ zegt Kathleen Bogaert, dienstverantwoordelijke Integrale kwaliteitszorg. ‘Om dat te realiseren moet er een veilige, efficiënte, effectieve en zorgzame werkomgeving zijn. Leidinggevenden en medewerkers moeten daarbij ondersteund worden door een goed kwaliteitssysteem en door de nodige processen en systemen, zoals bijvoorbeeld een performant elektronisch patiëntendossier. De 46 normen zijn aan al die uitdagingen gekoppeld. Alle afdelingen kunnen het model toepassen, maar het geeft ook ruimte voor eigen klemtonen en aanvullingen.’

Participatie en cocreatie

Bij de uitwerking van het nieuwe kwaliteitsbeleid stond de stem van de medewerkers centraal. Maar liefst 1.098 enthousiaste medewerkers van diverse beroepsgroepen en sectoren gaven nuttige informatie over kwaliteitsvol werken via een vragenlijst, focusgroepen of interviews. De Quality Review Board – met een vertegenwoordiging van medewerkers uit diverse sectoren, met een vertegenwoordiger van de patiëntenraad en een externe huisarts – heeft het nieuwe normenkader inhoudelijk vormgegeven.

Benchmark en externe toetsing

Naast het normenkader, bestaat het kwaliteitsbeleid uit nog twee andere pijlers: een internationale benchmark van klinische resultaten en een externe toetsing.

‘Als universitair ziekenhuis willen we de resultaten van gespecialiseerde behandelingen systematisch opvolgen en vergelijken met andere, internationale instellingen, zegt prof. Eeckloo. Momenteel lopen er pilootprojecten met het Rigshospitalet in Denemarken (voor mucoviscidose, blaaskanker, slokdarmkanker) en met het Karolinska-ziekenhuis in Zweden (voor zeldzame kankers).

Nu het kwaliteitsnormenkader klaar is, kan het ziekenhuis ook concreet invulling geven aan de externe toetsing. Dat blijft nodig om blinde vlekken te identificeren en risico’s in kaart te brengen. Ook kijkt het ziekenhuis met open blik naar de ontwikkeling van een nieuw Vlaams beleidskader op vlak van kwaliteit.

Laat een commentaar na

Your email address will not be published. Required fields are marked *