Typ om te zoeken

In the spotlight Overige

Vacature Coördinator (Sectoren Geestelijke Gezondheidszorg en Ouderenzorg)

Delen

Het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg zoekt versterking. Het VIKZ is een onafhankelijke v.z.w., ondersteund door de Vlaamse OverheidBegin 2019 startte het VIKZ met de ondersteuning van de zorgsectoren in Vlaanderen bij het meten, verbeteren en transparant maken van kwaliteit van zorg. Dit met als doel het Vlaams kwaliteitsbeleid in de zorg verder te ontwikkelen en versterken. 

Momenteel zijn er vier sectoren actief binnen het VIKZ: de algemene ziekenhuizen, geestelijke gezondheidszorg (GGZ), ouderenzorg en eerste lijn. De kernopdrachten zijn: 

  • ONTWIKKELEN van een kernset van kwaliteitsindicatoren, met de sector, volgens uniforme evidence based methodologie; 
  • FACILITEREN van publieke rapportering van kwaliteit via het platform Zorgkwaliteit.be; 
  • COÖRDINEREN en VERBINDEN  van kwaliteitsinitiatieven in Vlaanderen, het opbouwen van een kennisnetwerk omtrent zorgkwaliteit,  
  • ORGANISEREN van activiteiten, events en overlegmomenten om sector overstijgende kennisuitwisseling te stimuleren en de dynamiek omtrent kwaliteit te versterken. 
  • IMPACTEREN op het beleid, het mee bouwen aan een toekomstgericht, geïntegreerd Vlaams kwaliteitsbeleid. Het bieden van beleidsondersteuning, onder meer via de resultaten op indicatoren. 
  • STIMULEREN van onderzoek en opleiding omtrent kwaliteitsverbetering en -beleid. 

De fundamenten zijn ondertussen gelegd. Volgende stappen in de verdere ontwikkeling van het VIKZ kunnen nu worden gezet. We zijn op zoek naar een enthousiaste, ervaren teamspeler die de coördinatie opneemt van de verschillende ontwikkelingen omtrent kwaliteitsopvolging en het bredere kwaliteitsbeleid, en dit specifiek voor de sectoren geestelijkegezondheidszorg en ouderenzorg. 

Jouw profiel

Je bent een projectmanager, initiatiefnemer en netwerker. Integriteit, teamwerking, transparantie en een maatschappelijke gerichtheid staan voorop. Je vervult een brugfunctie tussen de betrokken zorgsectoren en overheden. Je wordt verantwoordelijk voor de opvolging en begeleiding van alle kwaliteitsinitiatieven in die sectoren, je onderhoudt de VIKZ-contacten en organiseert de verschillende VIKZ-activiteiten met als doel intersectorale kennisuitwisseling, je volgt nieuwe evoluties van nabij op en zit mee in de cockpit bij de ontwikkeling van het Vlaams kwaliteitsbeleid.  

Je bent bij voorkeur in het bezit van een Masterdiploma in gezondheidszorg (bijv. Master Management en Beleid in Gezondheidszorg, Master Verpleegkunde) en hebt ervaring met het leiden van  projecten. We bieden een voltijds betrekking in een intellectueel stimulerende werkomgeving, met collega’s van hoog wetenschappelijk niveau en met diverse achtergronden. En dit allemaal in een nieuwe organisatie met een aangename werksfeer en grote maatschappelijke impact. 

Durf jij de uitdaging aan

Zie de volledige vacature via https://lnkd.in/dPQfV4p en stuur je CV en motivatiebrief naar [email protected]. 

Laat een commentaar na

Your email address will not be published. Required fields are marked *