Vaccinatiecentrum Gent: “Stedelijke vaccinatieregie mobiliseerde massaal stadsdiensten en lokale netwerken”

Copyright Stad Gent
Van de 260.000 Gentenaars zijn er 210.000 boven de 18 jaar. 70 procent van hen moet gevaccineerd worden voor groepsimmuniteit, dus minimaal 150.000 Gentenaars krijgen de komende maanden een prik. Maal twee … of ook niet, als voortschrijdend inzicht bepaalt dat één prik volstaat voor sommige vaccinsHoe organiseert stad Gent het vaccinatiecentrum? ZORG Magazine vroeg het aan schepen voor Gezondheid & Zorg Rudy Coddens en Directeur Regie Gezondheid & Zorg Els Lecompte, één van de programmamanagers van het Gentse vaccinatiecentrum. 
Het vaccinatiecentrum in Hal 2 op Flanders Expo staat klaar sinds 26 januari, de eerste dryrun ging door op 10 februari en de eerste prik werd gezet op vrijdag 19 februari.  

Rudy Coppens (Schepen voor Gezondheid & Zorg)Rudy Coppens (Schepen voor Gezondheid & Zorg)
Rudy Coppens (Schepen voor Gezondheid & Zorg)

De stad huurt Hal 2 van de exploitant voor de duur van de vaccinatiecampagne. We hebben 8 straten waarvan 2 lijnen per straat, dus het centrum is opschaalbaar tot 16 lijnen”, zegt schepen Rudy Coddens. “Die kunnen we flexibel inzetten. De eerste vrijdag (19 februari) hebben we 300 mensen gevaccineerd en de dinsdag erop (24 februari) 500. Twee keer een halve dag voor de eerste twee weken is een trage start. Dé bottleneck is en blijft de vaccinaanvoer waarop we de hele logistieke operatie moeten afstemmen. 
Voor de locatie kwam Flanders Expo in aanmerking wegens bereikbaarheid, toegankelijkheid, grootte, opschaalbaarheid, logistiek potentieel en flexibiliteit. 
De stad Gent valt samen met de gelijknamige eerstelijnszone”, vervolgt de schepenDat bood een duidelijk uitgangspunt. Een sterke lokale overheid maakt daarbij een groot verschil bij de organisatie van een campagne op deze schaalIn lokale samenwerkingsverbanden heeft het stadsbestuur jarenlang geïnvesteerd. Er zijn veel mensen en diensten betrokken bij het vaccinatiecentrum, mét een duidelijke afbakening van eindverantwoordelijkheden.”  
Daardoor kunnen we vlot de regie oppikken. De puzzelstukken, expertise en knowhow lagen klaar. Dankzij de korte lijnen en onze multidisciplinaire netwerken  kunnen we snel schakelen. Daarbij is drempels wegwerken voor maximale inclusie hét doel. We willen iedereen aan boordVooral op het vlak van toegankelijkheid van het vaccinatiecentrum hebben we sterk ingezet, één van de opdrachten voor de Gentse toegankelijkheidsambtenaar. De dienst Gentinfo licht via de vaccinatielijn de uitnodigingen toe voor wie die niet duidelijk zijn.” 
Een stedelijk kernteam voor de vaccinatiecampagne neemt nauw in samenwerking met de eerstelijnszonde regie op richting de verschillende betrokken stadsdiensten: onder meer Gezondheid en ZorgEvenementen en Feestelijkheden, Facility ManagementCommunicatie, HR en Mobiliteit.  
Burgemeesterschepencollege en managementteam worden permanent gebriefd. Het kernteam krijgt alle vertrouwen. Zo hebben we de Blauwdruk van de Vlaamse Overheid een eigen, gevalideerde Gentse invulling mogen gevenVoorbeeld: in plaats van de mensen te laten doorschuiven in het vaccinatiecentrum, plaatsen we ze in één vaccinatieruimte en laten we de vaccinatoren zich erheen verplaatsen. Zo voorkomen we tijdverlies wanneer mensen minder mobiel zijn. De flow van publiek en personeel is ook goed gescheiden.” 
Stad Gent neemt het administratieve en logistieke gedeelte van de organisatie voor zijn rekening”, vult Els Lecompte aan“Het medische luik wordt opgenomen door de eerstelijnszone, waarmee we hele korte lijnen onderhouden. Het Gentse vaccinatiecentrum kan rekenen op meer dan 1500 vrijwilligers, waarvan 800 medische profielen. De eerstelijnszone faciliteerde de rekrutering van die vrijwilligers via RandstadWe toetsen ook nauw af met andere steden en gemeenten via de VVSG. We distilleren daaruit wat het beste werkt voor Gent.” 
De programmamanagers – ikzelf en Leen Van Zele aan de stadskant en Michiel Van Lysebetten aan de kant van eerstelijnszone, vormen met ons drieën de spil die alles afstemt met het managementteamhet college en de eerstelijnszone. Vanuit het programmamanagement worden alle onderdelen die nodig zijn voor het uitbouwen van een vaccinatiecentrum aangestuurd en opgevolgd.” 
Copyright Stad Gent
Copyright Stad Gent

 
Voor de opslag van de AstraZenecavaccins maakt het Gentse vaccinatiecentrum voorlopig geen gebruik van een HUBziekenhuisWanneer de Pfizer-vaccins geleverd worden, zal dat toch gebeuren. 
“Dat de vaccins rechtstreeks geleverd worden aan het vaccinatiecentrum, wisten we pas relatief laat”, zegt Els Lecompte. (Verduidelijking Joris Moonens: Voor het AstraZenecavaccin worden inderdaad geen hubziekenhuizen ingezet, daarvoor gebeurt de levering inderdaad rechtstreeks aan de centra. Voor het Pfizervaccin moet dat voorlopig wél zolang we uitgaan van vereiste bewaringstemperatuur van -70°Cgeen enkel centrum beschikt over dasoort vriezers. Het Modernavaccin kan eventueel wel rechtstreeks worden, omdat het zo fragiel is dat het transport tot een minimum beperkt moet blijven.” 
Een derde van de personeelskosten voor het vaccinatiecentrum – bijvoorbeeld voor de programmamanager  worden vanuit de stad gefinancierd, ook al zegt Vlaanderen dat de financiering sluitend is. 
We weten nog niet of de Vlaamse budgetten toereikend zullen zijn”, verduidelijkt de schepenDe middelen reiken voorlopig tot eind juli. We hopen als lokale overheid maximaal de kosten te kunnen recupereren, ook voor de huur van Flanders Expo, dat in de startfase maar een halve dag per week gebruikt kan worden. Of voor de mobiele teams die we zullen moeten inzetten om mensen thuis te vaccineren, wanneer het juiste vaccin daartoe is goedgekeurd, in de praktijk Johnson & Johnson omdat daar waarschijnlijk maar één dosis voor nodig is. En ook de krijtlijnen voor thuisvaccinatie liggen nu duidelijk vast. Die vormen natuurlijk nog een extra personeelskostenpost. 
Copyright Stad Gent
Copyright Stad Gent

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws en leerrijke events?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwsbrief.