Val in de hal van uw rustoord: bent u aansprakelijk?

In een dergelijke zaak hangt alles af van de feitelijke omstandigheden. Komen partijen onderling niet tot een akkoord, dan is het aan de rechter om zich uit te spreken! Een voorbeeld.

Een dame stapt een rusthuis binnen om er haar moeder te gaan bezoeken. Op de vloer bevindt zich sneeuw en smeltende sneeuw. De dame komt ten val door de gladheid welke werd veroorzaakt door de smeltende sneeuw. Zij stelt de directeur van het rusthuis aansprakelijk op basis van artikel 1384 van het Burgerlijk Wetboek. Dit artikel bepaalt dat men aansprakelijk is voor de schade veroorzaakt door zaken die men onder zijn bewaring heeft. Dit artikel vereist echter wel dat het slachtoffer bewijst dat er schade is ontstaan door een gebrek aan de zaak waarvan de directeur de bewaarder was.
De partijen komen niet tot een akkoord en het slachtoffer stapt naar de rechter.

In deze zaak wordt nagegaan of de vloer een “abnormaal” kenmerk vertoonde door de aanwezigheid van de smeltende sneeuw. Men bedoelt hier een element dat een structuurwijziging van de zaak teweegbrengt, waardoor de zaak ongeschikt wordt voor een normaal gebruik ervan. Bovendien moet ook rekening worden gehouden met de zichtbaarheid en de voorspelbaarheid van het kenmerk, maar ook met de kennis die het slachtoffer ervan had.

De rechter doet een plaatsonderzoek en hieruit volgt dat :
– de parkeerruimte van het rusthuis was zo goed mogelijk geruimd;
– er was een voetmat aangebracht van 1,5m op 85 cm;
– het slachtoffer is over deze voetmat overgegaan;
– na 1m is zij uitgegleden;
– het slachtoffer verklaart tijdens de plaatsopneming dat zij bij het binnenkomen geen oog had voor hetgeen er zich op de grond voordeed;
– bovendien was zij eerder ’s morgens omstreeks 9u ook reeds binnen geweest (zonder valpartij!).

Uit al deze feiten maakt de rechter op dat de directeur van het rusthuis hier alle nodige maatregelen had genomen om het gebouw zo goed mogelijk toegankelijk te maken voor het publiek. De rechter meende dat van hem niet kon verwacht worden dat hij onder dergelijke natte weersomstandigheden de vloer volledig droog kon houden rekening houden.
Anderzijds vindt de vrederechter ook dat het slachtoffer rekening had moeten houden met de gure weersomstandigheden en de mogelijkheid dat er zich in de hal nattigheid kon bevinden.
Hij concludeert dat de directeur geen enkele schuld treft!

 

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws en leerrijke events?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwsbrief.