Typ om te zoeken

In the spotlight Overige Woonzorgcentra

Valpreventie met kiné en Tai Chi

Delen

De ‘Prijs Dr. Arlette Wertelaers voor valpreventie bij ouderen’ gaat dit jaar naar het Tai Chi programma van Ziekenhuis Maas en Kempen (ZMK). Dr. Arlette Wertelaers is een fonds aan KU Leuven. 

Dr. Donald Bobbaers – Fysisch geneesheer en coördinator van het project

ZMK wint de ‘Prijs dr. Arlette Wertelaers’. Wat betekent dit voor u? 

Dr. Donald Bobbaers, coördinator van het project: “Het erkent dat we erin geslaagd zijn iets moois te ontwikkelen. Het winnen van de prijs geeft ook enige bekendheid en uitstraling, wat misschien andere ziekenhuizen kan aanspreken om een dergelijk programma op te zetten. 

Waarom combineren jullie Tai Chi en kinesitherapie?  

Veel ziekenhuizen hebben een degelijk uitgewerkt valpreventieprogramma dat kinesitherapeuten en ergotherapeuten geven, maar ons buikgevoel zegde dat er nog iets meer nodig was zodat mensen zich zouden engageren om op ambulante basis verschillende sessies te volgen. Zowel de klassieke valpreventie met zijn bewegingstherapie en gerichte adviezen als Tai Chi hebben zich wetenschappelijk voldoende bewezen op het vlak van valpreventie maar of de combinatie uiteindelijk beter werktweten we nog niet. We zijn een klein regionaal ziekenhuis met beperkte middelen en alles van het programma is gericht op een low budget, studies opzetten ligt buiten onze mogelijkheden. 

“Tai Chi motiveert om ook thuis te oefenen” 

Hoe reageren de deelnemers? 

De resultaten die we kunnen voorleggen, zijn louter kwalitatief: de tevredenheid van de deelnemers, positieve mond-tot-mondreclame, hoe ze het thuis verderzetten… Ze betalen 70 euro voor de 10-lessenreeks, maar de grote meerderheid schrijft zich ook in voor de vervolgcursus ‘gevorderden’. Het project wordt dus geapprecieerd. Door Tai Chi voelen mensen zich sneller aangesproken om deel te nemenNog een pluspunt is dat de duurtijd van de therapie zo uitbreidt naar 2 uur afwisselende activiteit en dat ze de oefeningen thuis kunnen herhalen. Dit is belangrijk bij revalidatie. Een kinesitherapeut kan via testing en observatie probleemgebieden inschatten en adviseren over bijvoorbeeld hulpmiddelen. Specifiek voor Tai Chi is het element ‘patiënt empowerment’De laatste vier jaar hebben al meer dan 160 personen het programma gevolgd, meer dan 300 als we de vervolggroepen meetellen. De meerderheid zijn 70-plussers die zich inschrijven na een opname voor een val, omwille van vertigoklachten, na een cardiorevalidatieprogramma of personen met als hoofdklacht osteo-articulaire of andere pijnklachten. 

Welke factoren verklaren nog het succes van het programma? 

We hebben ons vrij snel losgemaakt van het klassieke kiné- of revalidatieproces op verwijzing of voorschrift van een arts. Wij merkten dat de meerderheid zich spontaan aanbiedtAls je vrijwillig ergens voor kiest, is de kans groter dat je het nadien verderzet. We profileren ons dus eerder als een soort ‘sportclub’, weliswaar binnen de muren van het ziekenhuis. De ziekenhuissetting helpt sommigen de drempel naar beweging te nemen. Het zou sowieso een taak van een ziekenhuis moeten zijn om aan preventie te doen maar nog meer is een ziekenhuis de plaats waar mensen naar toe gaan om een oplossing te vinden voor hun problemen. Die hebben vaak een weerslag op het activiteitsniveau en de sociale participatie. Een ziekenhuis kan een medische behandeling opstarten, maar ook een benadering die zich meer richt op het voorkomen of beperken van de stoornissen op activiteits- en participatieniveau zijn voor velen een deel van een oplossingIn onze ogen moet een ziekenhuis ook een aanbod hebben voor deze groep mensen. Het Tai Chi programma is niet pathologiespecifiek, er is een instroom vanuit allerlei medische subspecialiteiten en dat is positief.  

https://www.kuleuven.be/mecenaat/fondsen/geneeskunde/dr-arlette-wertelaers-fonds-voor-valpreventie-bij-ouderen 

Laat een commentaar na

Your email address will not be published. Required fields are marked *