Van ‘ziektehuis’ naar gezondheidshuis

AZ Dimpna in Geel zet fel in op innovatie en co-creatie. Netwerkvorming tussen de vier Kempense ziekenhuizen ligt voor de hand. Het maakt zorg op maat mogelijk.  
Jan Flament is sinds 2018 CEO van het Ziekenhuis Geel. De afgelopen twintig jaar werkte hij onder meer mee aan de fusiebeweging die leidde tot ZNA, was hij actief bij de Raad van de Universitaire Ziekenhuizen en in het UZ Brussel. Het Ziekenhuis Geel is een regionaal ziekenhuis dat NIAZ-geaccrediteerd is en een bijzondere cultuur heeft. “Het viel me al snel op dat de medewerkers uiterst geëngageerd zijn en keihard werken. De communicatiestijl is open wat direct zorgt voor een uitzonderlijke dynamiek, loyauteit en patiëntgerichtheid”, aldus Jan Flament.  
Samenwerking 
“Samenwerking was voor mij één van de hoofdredenen om te kiezen voor de Kempen. Het is een duidelijk afgebakende regio waar de nulde-, eerste- en tweedelijnszorg mooi op elkaar aansluiten. De regio heeft bovendien veel potentieel met behoorlijk wat industrie en goede onderwijsinstellingen.” Jan Flament benadrukt dat de samenwerking tussen de Kempense ziekenhuizen prima verloopt, ook al is het niet altijd makkelijk omwille van de beperkingen van het wettelijk kader en de logica van de ziekenhuisfinanciering. “We doen al veel samen zoals bijvoorbeeld het Netwerk Oncologie Kempen waarbij we gestart zijn met een geïntegreerde activiteit op vlak van oncologie, hematologie en radiotherapie om de zorg zo dicht mogelijk bij de woonplaats van de patiënt te brengen. In complexe situaties verwijzen we patiënten door naar universitaire instellingen. Maar bij chronische ziektebeelden zoals kanker stellen we het comfort van de patiënt voorop.” 
Differentiatie  
Niet alleen de ziekenhuissector evolueert, ook de patiënt. De verwachtingen worden specifieker, er is meer vraag naar maatwerk. “Dat is niet uniek voor de zorgsector. Ondernemingen als CitizenM, Uber en Airbnb realiseerden een nieuw business model. Daarmee hebben ze een hele sector door elkaar geschud. Ziekenhuizen zullen dat ook moeten doen: geen ‘one-size-fits-all’ mentaliteit. Dat veronderstelt heel wat intellectuele en operationele flexibiliteit. Sommige patiënten hebben graag meer ondersteuning en persoonlijke interactie bij hun bezoek. Anderen wensen net minder interactie en willen met hun smartphone zo snel mogelijk de juiste zorgverstrekker bereiken. Beiden moeten hun gading vinden in het ziekenhuis van de toekomst.” 
Innovatie  
Ziekenhuis Geel staat net als andere ziekenhuizen voor uitdagingen. Goede medewerkers vinden of houden is niet vanzelfsprekend, de verwachtingen op vlak van service en kwaliteit nemen toe, de beschikbare middelen worden schaarser. “Een andere benadering is nodig. We werkten altijd al zeer innovatief, maar zullen de durf moeten hebben om vernieuwende projecten te zoeken en meer dan voorheen zaken te realiseren via co-creatie.”  
Zo is er sinds kort een platform voor personeelsroostering. Medewerkers kunnen dat van thuis uit raadplegen. Het systeem maakt op basis van individuele voorkeuren bijna volledig automatisch een personeelsplanning op, rekening houdend met de populariteit van bepaalde shiften. “Er is ook onze dienst neurologie die met een externe partij een online platform creëerde waar patiënten gevalideerde, evidence-based informatie vinden over hun specifiek ziektebeeld. Maar innovatie is meer dan technologie: zo organiseerden we in de voorbije kerstperiode in de inkomhal 3 dagen concerten met leerlingen van de plaatselijke muziekschool.”  
Uitdagingen 
Ziekenhuis Geel heeft een visie op lange termijn. “Ik haal graag professor Koen Kas aan. Hij verwijst naar artsen in China, 3000 jaar geleden. Die werden betaald om mensen gezond te houden. Vandaag krijgen we in de zorg vooral geld als mensen ziek zijn. Vanuit die optiek moeten we ons paradigma in vraag stellen en durven streven naar gezondheidshuizen eerder dan ziekenhuizen. Dat betekent sterk inzetten op preventie, educatie en communicatie. De economische return is voor de maatschappij veel groter dan het huidige model, alleen is de financiering in de zorg daar nog níet op afgestemd. Maar we werken er nu al aan met projecten zoals onze ‘puf-educator’ voor astma-patiënten. Met onze Zorgacademie organiseren we meerdere keren per jaar met onze zorgverstrekkers een infosessie over een bepaald ziektebeeld. Er is ook ruimte voor dialoog. Deze sessies zijn gratis, vrij toegankelijk en richten zich specifiek op de patiënt en zijn familie. We hopen zo mensen te stimuleren om actief aan hun gezondheid te werken, al dan niet ondersteund door digitale tools.”

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwbrief.