Versoepeling voor kortverblijf in seniorenvoorzieningen

Onlangs keurde de Vlaamse regering een besluit goed dat het soepeler maakt om kortverblijf aan te bieden in voorzieningen voor senioren. Er wordt vooral gebruik gemaakt van deze vorm van tijdelijke residentiële opvang van een senior, als het door een tijdelijke onbeschikbaarheid van de mantelzorger een poosje niet mogelijk is de senior thuis te verzorgen.
Het besluit verlaagt de minimumnormen voor het aanbieden van kortverblijf in een rusthuis van drie woongelegenheden naar één. Rusthuizen met minder dan 40 woongelegenheden mogen maximaal drie woongelegenheden kortverblijf aanbieden, voor rusthuizen met meer dan 40 woongelegenheden worden dat er maximaal tien.
Daarnaast worden door dit besluit ook de administratieve verplichtingen voor de initiatiefnemers van kortverblijf transparanter en eenvoudiger.
(BVC)

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws en leerrijke events?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwsbrief.