Typ om te zoeken

Ziekenhuizen

Vierde Voka Milieucharter voor az Sint-Blasius

Delen

Wie deelneemt aan het Voka Milieucharter engageert zich om gedurende een jaar concrete acties uit te voeren binnen het bedrijf. De acties worden door het bedrijf zelf bepaald en moeten de wettelijke vereisten overstijgen. Op het einde van het actiejaar worden de milieuprestaties geëvalueerd door een evaluatieteam van onafhankelijke deskundigen, samengesteld uit medewerkers van LNE, OVAM, VMM, het Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, milieudienst Agentschap Ondernemen, VITO, Voka Oost-Vlaanderen en de bedrijfswereld. Om het VOKA Milieucharter te blijven behalen, moeten bedrijven jaar na jaar vooruitgang kunnen aantonen. Basisprincipe hierbij is dat de acties niet alleen een meerwaarde hebben voor het leefmilieu, maar ook economisch lonend zijn voor het bedrijf.
 
In 2013 investeerde az Sint-Blasius onder meer in: een afkoppeling van het regenwater met lozing op de Volaardebeek; vervanging van de stookinstallatie door energie-efficiëntere ketels; keuze voor warmte-isolerend glas bij de renovatie van de verblijfsafdelingen; aankoop van waterbesparende douchekoppen en toiletten;  aanleg van een afgebakend containerpark voor het afval; diverse sensibiliseringsacties bij het personeel, waaronder een sensibilisering rond verlichting en  een ecotest ‘Hoe milieubewust ben ik op het werk?’
 

Insectenhotel en uitbreiding bijentuin

Het behalen van het Charter wordt in het ziekenhuis op 20 juni gevierd met een duurzame, vegetarische dagschotel, klaargemaakt met fair trade producten. Daarnaast heeft het ziekenhuis beslist om ter gelegenheid van de uitreiking, de vorig jaar aangelegde bijentuin uit te breiden en een insectenhotel te plaatsen. “Bijen hebben het steeds moeilijker door een tekort aan nectar en stuifmeel, vooral in het najaar”, zegt Helga Wymeersch, interne milieucoördinator in az Sint-Blasius en bezielster van het ecoteam.  “Vorig jaar lanceerde de provincie Oost-Vlaanderen de oproep ‘verbijsterende bijen’ en vroeg bedrijven en particulieren om bloemen te zaaien die bijen verwennen met veel stuifmeel. Met az Sint-Blasius gingen we hier graag op in en legden een bijentuin aan.  Onze medewerkers en patiënten reageerden enthousiast. Daarom gaan we dit jaar nog een stap verder: we breiden de bijentuin uit en plaatsen ook een insectenhotel. De natuurlijke woonplaats van vele insectensoorten wordt door veranderingen in hun omgeving immers bedreigd. Een insectenhotel is de manier om ze te helpen beschermen.” De bijentuin en het insectenhotel hebben plaats gekregen net voorbij de slagbomen van de bezoekersingang, op een plek waar ze goed zichtbaar zijn en toch geen voetgangers kunnen hinderen.
 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Het az Sint-Blasius is het enige Vlaamse ziekenhuis dat een dergelijke rij aan Milieucharters kan voorleggen. Het ziekenhuis speelt dan ook al jaren een voortrekkersrol inzake Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. MVO is in az Sint-Blasius in het beleid verankerd. “Als ziekenhuis hebben we een sterke impact op de samenleving. We zijn een schakel in een gezondheidsnetwerk dat zorg draagt voor mensen. We doen dit niet alleen tijdens hun opname in het ziekenhuis. We willen ook verder gaan en een bijdrage leveren aan een duurzame, gezonde samenleving”, zegt Karen Pieters, algemeen directeur. “Daarom toetsen we systematisch onze beleidsbeslissingen af aan de principes van duurzaam ondernemen, om aldus de positieve effecten van onze activiteiten op mensen, middelen en milieu te maximaliseren en tegelijk de ongewenste impact te minimaliseren, nu en voor de toekomst.”
 
 

Laat een commentaar na

Your email address will not be published. Required fields are marked *