Typ om te zoeken

Geen onderdeel van een categorie

Vitamine K2 voorkomt botverlies en verbetert botsterkte

Delen

Door de vergrijzing zal osteoporose in absolute aantallen de komende jaren sterk toenemen. Vooral vrouwen worden na de menopauze getroffen door een sterke vermindering van de botmassa. Door het verlies van botmineralen neemt het risico op fracturen bij vrouwen vanaf de leeftijd van 50 jaar sterk toe. Het levenslange risico op fracturen is voor deze groep 40%. Voor mannen is dit 13%. Door de vergrijzing zullen botfracturen door osteoporose een steeds groter probleem worden voor de gezondheidszorg.

Toename actieve osteocalcine

In totaal werden 244 vrouwen in de gerandomiseerde studie opgenomen en verdeeld over een placebogroep en een groep die 180 microgram (mcg) MK-7 kreeg. Zij kregen dagelijks één capsule gedurende 36 maanden. De botmineraaldichtheid werd aan het begin van het onderzoek en verder elk jaar gemeten met de DXA, een standaard methode om de botdichtheid te meten.

Daarnaast werden de gehaltes in het bloed gemeten van het boteiwit osteocalcine. Osteocalcine speelt een belangrijke rol voor het behoud van de botmassa. Omdat osteocalcine geactiveerd moet worden door vitamine K, is de hoeveelheid geactiveerd osteocalcine een graadmeter voor de vitamine K-status en voor de botdichtheid. De menaquinone-7 groep vertoonde een aanmerkelijke toename (21%) van het actieve osteocalcine. Het inactieve osteocalcine, een graadmeter voor het fractuurrisico, verminderde met ruim 50%, terwijl dit met 4% toenam in de placebogroep.

Tags:

Je houdt waarschijnlijk ook van

Laat een commentaar na

Your email address will not be published. Required fields are marked *