Typ om te zoeken

In the spotlight Legal Ziekenhuizen

Vlaams regeerakkoord: Zorgnet-Icuro is hoopvol én bezorgd

Delen

De Vlaamse onderhandelaars gaven de volledige tekst van het regeerakkoord vrij. Een eerste snelle lezing van het hoofdstuk Welzijn, Volksgezondheid en Gezin stemt Zorgnet-Icuro hoopvol. Er blijven echter ook nog heel veel vragen hoe en met welke middelen de aangekondigde plannen zullen worden gerealiseerd.

Positieve plannen

De inleidende tekst spreekt uitdrukkelijk van een warm en sociaal Vlaanderen. De Vlaamse regering zal “wie hulp nodig heeft, nooit in de steek laten”. Ze kondigt investeringen in zorg aan en de intentie om hiervoor de nodige budgetten vrij te maken. We sommen een aantal van de positieve plannen op:

  • Een doorgedreven ontschotting van de zorg- en welzijnssector, met een slopen van de  muren tussen de geestelijke gezondheidszorg, de zorg voor personen met een handicap en ouderenzorg, in een eengemaakte systeem van de Vlaamse sociale bescherming. Elke Vlaming zal aan de hand van een objectieve uniforme zorgzwaartemeting recht hebben op een gelijke ondersteuning.
  • Het aanbod in de geestelijke gezondheidszorg zal worden verhoogd, zodat de wachtlijsten kunnen worden weggewerkt.
  • De hervorming van het ziekenhuislandschap in netwerken en de zorgstrategische planning worden voortgezet.
  • De Vlaamse Regering engageert zich om werk te maken van werkbaar werk in de zorgsector. Samen met de beleidsdomeinen Werk en Onderwijs zal ze een aanpak ontwikkelen om de instroom te vergroten en het retentiebeleid te verbeteren. De leerladder in de zorg zal worden behouden met een volwaardig eigen profiel en takenpakket voor de HBO5-verpleegkundigen.
  • De zorgbudgetten zullen worden hervormd. De regering kondigt hierbij aan dat er respect zal worden opgebracht voor verworven rechten en dat er extra inspanningen worden gedaan voor wie het woonzorgcentrum niet kan betalen.
  • Voor de woonzorgcentra zullen de middelen prioritair worden ingezet voor het opvangen van de stijgende zorgzwaarte en meer personeel. Er wordt ook onderzocht welke nieuwe profielen in de residentiële ouderenzorg kunnen worden ingezet.
  • De Vlaamse regering engageert zich om de responsabiliseringsbijdrage voor de pensioenfactuur voor de statutaire personeelsleden voor de helft op te nemen.

Ontschotting, gelijke ondersteuning voor gelijke zorgzwaarte, sociale tegemoetkomingen voor bewoners van woonzorgcentra, meer investeringen in geestelijke gezondheidszorg, werkbaar werk in de zorgsector, een oplossing voor het pensioenvraagstuk van het statutair personeel: het zijn allemaal zaken waarvoor Zorgnet-Icuro al jaren vragende partij is. We zijn dan ook blij dat de Vlaamse regering aankondigt hiervan werk te zullen maken.

En de cijfers?

En toch blijven er ook een aantal vragen. De tekst telt weliswaar bijna 300 pagina’s, maar in het hoofdstuk welzijn is het zoeken met een vergrootglas naar cijfers. Cijfers die een indicatie geven van hoe dit alles zal worden betaald, hoe hoog de investeringen zullen zijn.  De beloftes zijn mooi, maar zal er ook voldoende budget zijn om dat alles te realiseren? Zeker is wel dat de Vlaamse regering de zorgpremie niet zal verhogen, dus de middelen moeten elders worden gehaald. Zorgnet-Icuro is met andere woorden bezorgd. Bezorgd voor besparingen, en bezorgd dat het budget ruim onvoldoende zal zijn om de plannen te financieren.

Een andere bezorgdheid is de federale regering, of beter de samenwerking daarmee. De bevoegdheden voor gezondheidszorg zijn immers nog altijd immens versnipperd. De voorbeelden in de geestelijke gezondheidszorg en de ziekenhuizen waar de samenwerking in de vorige legislatuur moeizaam was, zijn niet te tellen. Zorgnet-Icuro is sterk vragende partij voor een efficiënter overleg tussen de verschillende overheden in dit land; anders blijven delen van dit Vlaamse regeerakkoord dode letter. Het is aangewezen dat de federale overheid en de deelstaten aan tafel gaan zitten om samen praktische oplossingen uit te werken die de nodige hervormingen op het spoor kunnen zetten.

Laat een commentaar na

Your email address will not be published. Required fields are marked *