Vlaams Welzijnsverbond: ‘Het Vlaamse regeerakkoord is ambitieus, maar onuitvoerbaar’

BRUSSEL – ‘Onze gemeenschap laat niemand in de steek’. De ambities van de nieuwe Vlaamse regering voor de welzijnssectoren zijn groot. ‘Terecht. En toch kan je nu al tussen de lijnen door lezen dat heel veel mensen juist wél in de steek zullen worden gelaten’, stelt het Vlaams Welzijnsverbond, de grootste werkgeversorganisatie in de jeugdhulp en gezinsondersteuning, de ondersteuning van mensen met een handicap en de kinderopvang.
Op volledige duidelijkheid over de budgetten die de komende legislatuur zullen worden geïnvesteerd in welzijn, is het nog minstens wachten tot maandag. De voorbije week werd weliswaar duidelijk dat de investeringen sowieso ver onder de werkelijke noden zullen liggen. Om de wachtlijsten voor personen met een handicap terug te dringen, zou door de Vlaamse regering een budget van 270 miljoen euro worden voorzien. Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap berekende dat daar minimaal 1,6 miljard euro voor nodig is. ‘Voor de jeugdhulp zou dan weer 60 miljoen euro worden uitgetrokken, terwijl volgens het Agentschap Jongerenwelzijn in werkelijkheid ruim 300 miljoen euro nodig is om alle jongeren met een ondersteuningsvraag de gepaste hulp te kunnen bieden. Ook de noden in de kinderopvang vergen een serieuze financiële injectie’, aldus Hendrik Delaruelle, algemeen directeur van het Vlaams Welzijnsverbond.
GEEN HOOP
Hoe mooi de ambitie om niemand in de steek te laten ook klinkt, ze is op basis van de toegekende budgetten meteen ook onuitvoerbaar. Hendrik Delaruelle: ‘De wachtlijsten zullen op deze manier nauwelijks worden teruggedrongen. Integendeel. Vlaanderen geeft de mensen die op de wachtlijsten staan de komende vijf jaar geen hoop.’
ZELF OPHOESTEN
De investeringen zijn volgens het Vlaams Welzijnsverbond niet alleen te beperkt. Bovendien zullen ze voor een deel bij de sector zelf worden gehaald. Zo weten we nu al dat 40 miljoen euro zal worden bespaard bij de voorzieningen voor personen met een handicap. ‘Dat is onaanvaardbaar en zal verschillende zorgorganisaties in de problemen brengen, met alle gevolgen voor de kwaliteit van de zorg. Het is bovendien nog de vraag of het daarbij zal blijven’, besluit Hendrik Delaruelle.

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwbrief.