kinderopvang_zorganderstvLR.jpg

Vlaamse Regering investeert 10 miljoen euro in de kinderopvang

Vlaanderen investeert ook in 2017 in kinderopvang. In totaal wordt 10 miljoen euro uitgetrokken. Een deel hiervan wordt geïnvesteerd om subsidies toe te kennen aan kinderopvanginitiatieven die nog niet op enige vorm van financiële ondersteuning konden rekenen. Daarnaast kunnen zowel nieuwe kinderopvangplaatsen als gesubsidieerde initiatieven de omschakeling maken naar plaatsen waarbij ouders betalen voor kinderopvang naargelang hun inkomen.

Naar een hogere trap

3,5 miljoen euro wordt ingezet om een basissubsidie (trap 1) te geven aan 4.574 bestaande plaatsen groepsopvang die nog geen subsidies van Kind en Gezin krijgen.

4 miljoen euro gaat naar 648 extra plaatsen met inkomenstarief (trap 2). Een deel van deze subsidies inkomenstarief is voorzien voor nieuwe plaatsen en een deel is voor de omschakeling van bestaande plaatsen naar inkomenstarief.

1 miljoen euro wordt ingezet om 95 nieuwe plaatsen te creëren binnen trap 3 (de plussubsidie). De toekenning zal gebeuren in het kader van een innoverend project rond kinderarmoede, met een focus op gebieden waar het armoederisico hoog is. Het project en de bijhorende oproep zullen verder worden uitgewerkt.

SALK

Het Strategisch Actieplan voor Limburg in het Kwadraat (SALK) creëerde 210 bijkomende plaatsen kinderopvang met inkomenstarief (trap T2b) die tot einde 2016 gefinancierd door werden door de  provincie Limburg. De Vlaamse regering neemt de financiering van deze plaatsen vanaf 2017 over en voorziet hiertoe een budget van 1,2 miljoen euro.

Correcties voor kinderopvanginitiatieven in Trap 2b

Kinderopvanginitiatieven in Trap 2b (de vroegere zelfstandige inkomensgerelateerde voorzieningen) kunnen naast baby’s en peuters ook schoolgaande kinderen opvangen in het kader van de buitenschoolse kinderopvang. Voor de opvang van schoolgaande kinderen kunnen zij geen prijs aan inkomenstarief vragen.

Bij de verhuis of overname van een vroegere erkende voorziening kinderopvang betekende de huidige regeling het verlies van de mogelijkheid tot het aanbieden van deze prestaties tegen inkomenstarief, alsook de bijhorende subsidiëring. Deze belemmeringen worden verwijderd uit de regelgeving. De Vlaamse Regering voorziet hiertoe de nodige middelen, namelijk 0,9 miljoen euro per jaar.

Bron: Vlaams ministerie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin – eigen berichtgeving

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws en leerrijke events?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwsbrief.