apotkers aanspreekpunt voor welzijnsvragen

Vlaanderen versterkt rol van apothekers als aanspreekpunt voor welzijnsvragen in de buurt

De coronacrisis heeft niet alleen gevolgen voor onze fysieke gezondheid, maar heeft ook een grote en langdurige impact op het mentaal welzijn van de bevolking. Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke maakt van een versterking van de eerstelijnszorg een speerpunt van zijn beleid. Deze eerstelijn was ook innovatief tijdens deze crisis, nieuwe linken en samenwerkingen kregen vorm, vaak uit noodzaak. Maar we willen deze samenwerkingen niet loslaten na deze crisis, integendeel. Minister Beke trekt dan ook in het kader van het relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’ een kwart miljoen euro uit om de rol van apothekers te versterken als aanspreekpunt voor welzijnsvragen in de buurt. Vandaag gaat dit project zijn tweede fase in met een subsidie van 130.000 euro.

Investeringen in onder meer preventie en mentaal welzijn hebben immers een dubbele meerwaarde: op de eerste plaats komen deze investeringen de mensen zelf ten goede door welzijns- en gezondheidswinsten, op de tweede plaats brengen ze ook minder absenteïsme op het werk met zich mee en zorgen ze voor lagere uitgaven voor gezondheidszorg op lange termijn.


Deze investering beoogt een duurzame samenwerking tussen het Vlaams Apothekers Netwerk (VAN), de Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW) en de lokale besturen, zodat psychosociale noden bij burgers – waaronder ook de problematiek van familiaal geweld – snel wordt gedetecteerd en bespreekbaar kan worden gemaakt om gepaste hulp aan te bieden. Tegelijk willen we inzicht verwerven in de ervaring van patiënten die via hun apotheker bij het CAW zijn terechtgekomen, zodat we deze goede praktijken van samenwerking kunnen verankeren in de werking van de beide sectoren.

Concreet wil dit project, die #CAVAsa 2.0 gedoopt werd, verder werk maken van een grotere toegankelijkheid van psychosociale zorg en ondersteuning voor de burger, door twee bijzonder toegankelijke eerstelijnspartners aan elkaar te linken.
Deze innovatieve praktijk werd ook al internationaal opgepikt binnen het Europese apothekersnetwerk.

Samengevat gebeurt dit door:

Het proactief richten tot alle burgers:

  • In dialoog gaan, staat centraal (poster & wegwijzerfoldertje (in toegankelijke taal));
  • Training voor detectie niet-pluisgevoel (bijzondere aandacht voor kwetsbare doelgroepen, zoals zorgmijders, personen met mentale problemen, slachtoffers van familiaal geweld, mantelzorgers… ).

Het project heel toegankelijk en laagdrempelig op te stellen:

  • lokaal ingebed in de buurt;
  • kosteloos advies en hulpverlening;
  • iedereen (jong of oud) kan zonder afspraak langskomen;
  • de e-learning zo praktijkgericht, vanzelfsprekend en beknopt mogelijk te maken.

Extra aandacht te voorzien voor de (uiterst) kwetsbare personen:

bijzondere expertise met kwetsbare doelgroepen;

ook andere hulp, zoals hulp bij financiële problemen en juridische bijstand, zodat ook andere ondersteuningsnoden kunnen worden ingevuld;

diensten aan huis, outreachend of op huisbezoeken indien gewenst. Kortom: hoe meer apothekers worden opgeleid, hoe groter de toegankelijkheid van de gebruikers wordt.

Vlaams minister Beke: ‘Mensen vertrouwen hun apotheker in de buurt. Via deze investering willen we apothekers methodieken aanreiken die psychosociale problemen bij mensen detecteren, waardoor ze eventueel kunnen doorverwijzen naar andere vormen van hulpverlening. Dit is voor mij een puzzelstukje van een zorgzame buurt.’

LEES OOK OP ZORG Magazine:

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws en leerrijke events?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwsbrief.