Vlaanderen voert Vlaamse sociale bescherming uit, ook in Brussel

De Vlaamse Regering heeft haar principiële goedkeuring gegeven aan het besluit Vlaamse Sociale Bescherming. Het besluit voorziet onder meer in een gunstigere regeling voor de Brusselaars: de wachttijd om aan te sluiten bij de zorgverzekering wordt gehalveerd. Voor nieuwe rechten is er zelfs helemaal geen wachttijd meer. In een eerste fase bestaat de Vlaamse Sociale Bescherming voor Vlamingen in Brussel uit twee tegemoetkomingen voor wie langdurig zorg en ondersteuning nodig heeft.

Wat houdt de Vlaamse Sociale Bescherming in voor Vlamingen in Brussel?

1.       Zorgverzekering

De Vlaamse zorgverzekering geeft zwaar zorgbehoevenden (zonder leeftijdsgrens) elke maand 130 euro als vergoeding voor hun niet-medische kosten, zowel thuis als in een residentiële voorziening. Wie in een woonzorgcentrum woont, heeft sowieso recht op de zorgverzekering.

2.       Basisondersteuningsbudget

Vanaf september krijgen bepaalde groepen van personen met een erkende handicap 300 euro per maand als basisondersteuningsbudget. Ook het basisondersteuningsbudget is vrij te spenderen, zonder verantwoording.

De Tegemoetkoming hulp aan bejaarden (THAB) behoort in Brussel tot de bevoegdheid van de Brusselse overheid. Brusselaars die ouder dan 65 jaar en zorgbehoevend zijn, kunnen een tegemoetkoming, afhankelijk van de zorgzwaarte, voor hulp aan bejaarden (THAB) aanvragen bij de Brusselse overheid.

Wachttijd gehalveerd voor de Brusselaars

Wie in Brussel woont, kan zich facultatief aansluiten bij de Vlaamse Sociale Bescherming, maar is daartoe niet verplicht. Om te vermijden dat een inwoner van Brussel zich pas zou aansluiten op het moment dat hij een recht op een tegemoetkoming opent, werd destijds in het decreet zorgverzekering een wachttijd van 10 jaar ingevoerd voor wie zich niet tijdig aansloot.

Wie omwille van de zorgbehoevendheid een recht op de zorgverzekering kon openen, moest bijgevolg 10 jaar wachten vooraleer een tegemoetkoming kon worden uitbetaald. In dit besluit wordt de wachtperiode teruggebracht tot 5 jaar. Deze maatregel moet de mogelijkheid om aan te sluiten bij de Vlaamse Sociale Bescherming voor Brusselaars aantrekkelijker maken.

Inzake het Basisondersteuningsbudget voor personen met een beperking, een nieuw recht, gaat het in de eerste fases over een automatische toekenning (de rechthebbenden worden persoonlijk op de hoogte gebracht). Tot 2020 geldt er voor het BOB géén wachttijd in Brussel bij laattijdige aansluiting.

Bianca Debaets, VGC-Collegelid voor Welzijn, Gezondheid en Gezin in Brussel: “Het aantal Brusselaars die aangesloten zijn bij de Vlaamse zorgverzekering daalt ieder jaar. Het is mijn hoop dat onder meer de halvering van de wachttijd de Vlaamse Sociale Bescherming aantrekkelijker zal maken. Vanuit de VGC starten we, in goede afstemming met de Vlaamse gemeenschap, weldra een campagne op om de Vlaamse Sociale Bescherming meer bekendheid te geven in Brussel. Zo hopen we de dalende trend te kunnen keren. Want de Vlaamse Sociale Bescherming is er ook voor de Brusselaars die zich hierbij willen aansluiten. Daar heeft CD&V steeds voor geijverd. We zijn er Minister Jo Vandeurzen dan ook dankbaar voor dat hij aandacht heeft voor de specifieke positie van de Brusselaars.”

Het aantal bij de zorgverzekering aangesloten Brusselaars daalt al enkele jaren:

  • 2015 : 43.508
  • 2014 : 44.013
  • 2013 : 45.059
  • 2012 : 47.193

Voor vragen in verband met het Basisondersteuningsbudget, kunnen Brusselaars terecht bij het Brussels Aanmeldingspunt Personen met een Handicap (BrAP) op het nummer 02/201 76 43 of per mail naar [email protected].  

Meer info over de voorwaarden en onderdelen van de Vlaamse sociale bescherming vindt u ook op www.vlaamsesocialebescherming.be of op de website van de zorgkassen.

Bron: Vlaams ministerie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin – eigen berichtgeving

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws en leerrijke events?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwsbrief.