Typ om te zoeken

Finance In the spotlight Woonzorgcentra

VLOZO bezorgd over rantsoenering testcapaciteit

Delen

Terwijl de incidentie van covid19 verder stijgt in Vlaanderen, blijkt de testcapaciteit via het federale platform niet meer voldoende om te kunnen voorzien in preventieve screening van medewerkers. Er wordt gerantsoeneerd op 1000 testen per dag voor Vlaanderen. De overheid wil de tests voorbehouden waar ze het meest nodig zijn. VLOZO vreest voor een herhaling van de situatie van begin maart.

Op de Taskforce Zorg van 24 september werd de mededeling gedaan dat een rantsoenering van het aantal tests aan de orde is wegens een dreigend tekort aan testcapaciteit. Prioritair wil men inzetten op een uitbraakgerichte testing. Enkel vanaf één (mogelijk) positief bevestigde bewoner en/of medewerker kan de medisch verantwoordelijke van de voorziening beslissen om over te gaan tot bredere testing. En dat weet men enkel door preventief te testen, de meerderheid van besmettingen blijkt immers asymptomatisch

De huidige preventieve testings worden nu echter on hold gezet tot en met 4 oktober. Als koepelorganisatie zijn we hierover erg bezorgd, zeker gezien de versoepelde bezoekregeling en stijgende cijfers er kunnen voor zorgen dat het virus opnieuw binnensluipt in onze voorzieningen. VLOZO wil geen herhaling van de situatie in maart, waar vaak blind gecohorteerd werd bij gebrek aan tests en duidelijkheid over het aantal besmettingen

Het is vreemd dat men enkele weken geleden nog overwoog om de grenswaarde per 100.000 inwoners naar 0 te brengen, terwijl nu blijkt dat er niet voldoende ruimte is om te testen. Ook sneltesten en speekseltesten laten op zich wachten” zegt gedelegeerd bestuurder Peter Marquebreuck

Preventie en vroegtijdig actie ondernemen, is essentieel gebleken in de aanpak van deze crisis. VLOZO stelt zich de vraag wat er is geleerd uit de eerste golf als schaarste opnieuw de norm wordt om te bepalen wie men kan testen. Welk signaal geeft men hiermee aan de meest kwetsbare sector die al enkele maanden vraagt om genoeg preventief te kunnen testen

“Cijfers tonen aan dat de woonzorgcentra binnen de zorgsector nog steeds het kwetsbaarst zijn qua besmettingen en overlijdens. Enkele weken geleden zette men alles in op het welzijn, nu komt het aspect veiligheid terug aan bod. Het toont dat we binnen de ouderenzorg vaak afhankelijk zijn van beslissingen waar onze sector geen vat op heeft” besluit Marquebreuck.

Laat een commentaar na

Your email address will not be published. Required fields are marked *