Typ om te zoeken

In the spotlight Woonzorgcentra

VLOZO is holle aanvallen op private onafhankelijke sector beu

Delen

VLOZO, de koepelorganisatie van private onafhankelijke woonzorgcentra is niet te spreken over de sfeerzetting over de private sector deze week en de passage van Zorgnet-Icuro- topvrouw Margot Cloet in het VRT-programma De Afspraak op 16 september. VLOZO vindt dat de focus op het verkeerde debat niemand vooruit helpt. De passage van Mevr. Cloet ging nergens over en bleef beperkt tot enkele holle, algemene uitspraken die niet gestaafd werden. Als men oproept tot dialoog, dan is die mogelijkheid er dagelijks buiten de TV-studio’s.

Commercialisering

‘Kritiek en debat is goed, maar trop is teveel.’ Met die woorden gaf Margot Cloet begin deze maand het signaal dat de ouderenzorg beter verdiende dan alle kritiek die naar boven kwam bij de bezoekregeling. Blijkbaar geldt die uitspraak slechts voor een deel van de ouderenzorgsector: in De Afspraak van woensdag 16 september lag die kritiek namelijk wél klaar voor de leden van VLOZO, en in het bijzonder enkele woonzorggroepen. De transparantie bij alle woonzorgvoorzieningen en groepen is is in het geactualiseerde woonzorgdecreet nochtans nog verscherpt. Vennootschappen moeten veel meer informatie bezorgen aan de overheid. Als een groep wordt overgenomen, doet dit geen enkele afbreuk aan de kern van de zaak: het leveren van een kwalitatieve ouderenzorg. Ook dat is duidelijk geregeld in het woonzorgdecreet. De houding van Zorgnet-Icuro is hypocriet en vals.

Infrastructuur

Cloet verdedigde het kleinschalig woonmodel, dat door VLOZO in het Vlaams parlement ook reeds kleinschaligheid in de grootschaligheid werd genoemd. Het aparte huis in de rij klinkt mooi, maar is door de huidige regelgeving niet evident. Gedenk de casus van Villa De Proost waar cohousing van zeven ouderen werd afgeblokt vanuit het agentschap. Gaan we alle pas gebouwde woonzorgcentra terug herbouwen? Waarom duwen de huidige regels dan naar grootschaliger bouwen?

Het zal nog jaren vergen om dat kleinschalig model helemaal te bereiken, gezien de zware investeringen die ermee gepaard gaan. De insinuatie als dat dit bij grotere groepen onmogelijk is, werd helaas niet gestaafd met argumenten. Om de woorden van Margot Cloet te parafraseren: het is niet omdat je grootschalig bent in verschijningsvorm dat je niet kleinschalig kan werken. Zo werken enkele van onze grotere groepen reeds.

VLOZO heeft ook geen lessen te krijgen rond vastgoedfinanciering. Voor VLOZO-bestuurder Peter Marquebreuk mag niet vergeten worden dat de leden van Zorgnet Icuro historisch 60% overheidssteun kregen voor de financiering van hun gebouwen.

De profitsector heeft pas recent toegang tot die financieringskanalen gekregen, zij het wel serieus hervormd en ingeperkt. De social profit en publieke sector hebben jarenlang kunnen bouwen met steun van de overheid, wij niet. Dat dan samenwerking gezocht wordt met partners die een return on investment vragen, is toch normaal?”

Rusthuisplus.be

Begin deze week werd de profitsector al aan de schandpaal genageld wegens het al dan niet aanwezig zijn op websites om potentieel nieuwe bewoners aan te trekken. Terwijl dit één van de zovele manieren is om ouderen in contact te brengen met het aanbod. De sfeerschepping was navenant, alsof geld belangrijker is dan de mens.

Peter Marquebreuck reageerde reeds dat het iedere voorziening vrij staat om kanalen aan te boren die hun opportuun lijken. Het gaat niet om een structurele samenwerking tussen VLOZO en deze websites.

Als politici dit aan banden willen leggen en een kader willen creëren waardoor een gelijk speelveld mogelijk wordt waarop ieder het eigen aanbod kan kenbaar maken, dan vinden ze een partner bij VLOZO” aldus Marquebreuck.

Dagprijskortingen

Hier stopte het echter niet, kortingen op de dagprijs van bewoners die werden toegekend, waren ook een doorn in het oog. Nochtans werd bij de genoemde actualisering van het woonzorgdecreet die mogelijkheid tot korting uitdrukkelijk ingeschreven door minister Vandeurzen. Voordien was het een praktijk. Het agentschap houdt zelfs geen gegevens bij over eventuele kortingen. Minister Beke stelde het nog duidelijker: “beter lagere inkomsten dan helemaal geen inkomsten, de kosten voor personeel en leninglast (of huurkost) lopen immers gewoon door.” 

Peter Marquebreuck: “Duidelijker dan de minister kan ik het niet zeggen. We kampen met belangrijke leegstandscijfers doorheen de hele sector, die bezetting op peil houden is belangrijk voor de continuïteit van de voorziening. Hoe eerder die leegstand weggewerkt wordt, hoe minder compensatieregelingen nodig zijn. Kortingen zijn daar een manier voor. Een open oorlog ontketenen, niet.”

Voor VLOZO gaat dit debat over de verkeerde zaken. Het moet gaan over de zorg die we onze ouderen willen bieden, of dit gebeurt door private of publieke actoren maakt niet uit. Iedereen heeft normen te halen en wordt hierop geïnspecteerd. VLOZO is het beeld echter beu dat continu wordt opgehangen, nu ook door naaste collega’s. Margot Cloet kan niet oproepen tot dialoog en tegelijk onze leden belachelijk maken en leugens verkondigen over ons model. Zonder private sector was er geen gezondheidszorg of ouderenzorg zoals vandaag. We zijn dan ook erg verontwaardigd dat dit debat op deze manier moest beginnen.

Laat een commentaar na

Your email address will not be published. Required fields are marked *