Typ om te zoeken

Finance In the spotlight Woonzorgcentra

VLOZO tevreden met compensatiemechanisme WZC

Delen

Vlozo, de sectororganisatie die de uitbaters van private ouderenvoorzieningen vertegenwoordigt, reageert tevreden op de beslissing van de Vlaamse Regering om een compensatiemechanisme te voorzien voor de woonzorgcentra. Deze compensatie houdt in dat leegstaande kamers in woonzorgcentra door de overheid gecompenseerd worden à rato van 90 procent van de gemiddelde dagprijs. Voorts houdt dit compensatiemechanisme ook in dat personeel in woonzorgcentra (tijdelijk) flexibeler kan worden ingezet en dat het sanctiemechanisme voor de berekening van de basistegemoetkoming zorg wordt opgeheven voor 2021. “De Vlaamse woonzorgcentra krijgen hierdoor wat meer financiële ademruimte, nadat ze zwaar geleden hebben onder de coronacrisis”, juicht Vlozo-voorzitter Geert Uytterschaut toe. “We zijn de Vlaamse Regering, en meer in het bijzonder welzijnsminister Wouter Beke en minister-president Jan Jambon, dankbaar voor deze beslissing.”

 De Vlaamse woonzorgcentra kregen voorbije weken gelijktijdig te maken met dalende inkomsten en (sterk) stijgende uitgaven. De inkomsten stonden onder druk omwille van de opgelegde opnamestop en het jammerlijk overlijden van heel wat residenten. De uitgaven van woonzorgcentra gingen dan weer de hoogte in door de gestegen personeelskosten (het aanwerven tijdelijke werknemers) en door de aanschaf van beschermende materialen (mondmaskers, gels, brillen, schorten) door woonzorgcentra. Dit kwam bovenop het menselijke leed door overlijdens, zware werkdruk en angst wegens gebrek aan materiaal.

De combinatie van dalende inkomsten en stijgende uitgaven maakt dat heel wat woonzorgcentra in financiële problemen dreigen te komen. Dit is des te meer het geval voor voorzieningen die te maken kregen met een forse uitbraak van het coronacrisis.

Sectororganisatie Vlozo is dan ook tevreden en opgelucht met deze beslissing van de Vlaamse Regering. Wel roept Vlozo de Vlaamse Regering op om deze compensaties op korte termijn uit te betalen, zodat de ouderenvoorzieningen niet in liquiditeitsproblemen komen en de aandacht voluit kunnen richten op de zorg en ondersteuning van bewoners en het welzijn van het personeel.

RSZ-uitstel

Tot slot hoopt Vlozo dat deze beslissing van de Vlaamse Regering ook de federale regering aanzet om broodnodige compensatiemaatregelen te treffen. Zo vraagt Vlozo dat ouderenvoorzieningen uitstel van betaling krijgen voor de betaling van RSZ-voorschotten voor het 2de en het 3de kwartaal van dit jaar.

Andere sectoren kregen van de federale overheid al tot eind 2020 betalingsuitstel voor het betalen van hun RSZ-voorschotten. Nochtans is ook de woonzorgsector sterk geïmpacteerd door de coronacrisis. “Het verlenen van betalingsuitstel kan een belangrijk verschil maken”, verduidelijkt Véronique De Schaepmeester, de gelegeerd bestuurder van Vlozo.

Laat een commentaar na

Your email address will not be published. Required fields are marked *