Typ om te zoeken

Finance In the spotlight Woonzorgcentra

VLOZO vindt kritiek Groen goedkoop en misplaatst

Delen

Volgens Groen kregen private woonzorgcentra teveel leegstandcompensaties uitbetaald. De partij vindt dat een vertegenwoordiging van 15% van de bedden niet evenredig is met de ontvangen compensaties. VLOZO betreurt de uithaal, want zo werkt de regeling ook helemaal niet. Het voorstel van een forfait ziet VLOZO niet zitten. Onze leden vragen om de polarisatie eindelijk te stoppen.

Sinds maart woedt de covid19-crisis door Europa, met zware tol binnen de Belgische woonzorgcentra. De leegstand in de voorzieningen is in bepaalde regio’s nog steeds hoog. Negatieve beeldvorming en framing zorgen er ook voor dat nieuwe bewoners nog niet de stap willen zetten richting woonzorgcentra. Hiervoor dokterde de overheid een compensatieregeling uit. Die regeling loopt voorlopig tot eind december.

VLOZO nam kennis van de parlementaire vraag waarin Groen-politica Ann De Martelaer de cijfers opvroeg. Helaas moeten we ook hier constateren dat nuance zoek is en alles op één hoop wordt gegooid. De minister heeft gelijk: er staat een limiet op de te compenseren dagprijs, die is sinds begin oktober gehalveerd en sinds augustus wordt vergeleken met de bezetting van het vorige referentiejaar. Groen zegt dat het een forfait moet worden, maar niet hoe dit uitgewerkt wordt. Het is stuitend dat dit eventjes in het debat gegooid wordt, terwijl in de sector opnieuw ongerustheid heerst over testen, personeelstekorten en de stijgende cijfers.

De hogere dagprijzen waarvan sprake komen natuurlijk niet zomaar uit de lucht vallen. Ze werden veroorzaakt door ongelijkheden tussen de private sector enerzijds en de publieke en non-profit sector anderzijds. Zo konden private woonzorgcentra bijvoorbeeld tot voor kort geen beroep doen op infrastructuursubsidies (tot 60% van de bouwkost) en sommige werkingssubsidies. Dit is geen eerlijk debat. Andere voorzieningen groeien voorzichtig naar de private prijzen toe.

Peter Marquebreuck: “voor sommige politici stopt de kritiekmotor blijkbaar nooit. Onze voorzieningen en grote groepen volgen evenzeer het Besluit van de Vlaamse Regering waarin die regeling is afgeklopt. Nu Mevrouw De Martelaer ineens cijfers krijgt, stelt ze het systeem volledig in twijfel omdat ze zich baseert op een foute interpretatie. Maar ze weet duidelijk niet hoe het werkt.”

Volgens VLOZO is het huidige systeem nu ook aan actualisering toe, maar hiervoor lopen gesprekken tussen de koepels en de overheid. Het huidige systeem gaat uit van een uitdoving van de pandemie. VLOZO merkt ook graag op dat de private woonzorgcentra zichzelf met eigen middelen in orde hebben gezet om de crisis aan te pakken. Dit bleek ook uit een studie van de Socialistische Mutualiteiten. Helaas horen we die verhalen niet.

VLOZO is tenslotte steeds bereid en beschikbaar om met wie dan ook in dialoog te treden om de bestaande misverstanden over de private woonzorgsector uit de wereld te helpen.

Laat een commentaar na

Your email address will not be published. Required fields are marked *