VLOZO wil sterkere ambities voor ouderenzorg

De koepelorganisatie van zelfstandige woonzorgcentra (VLOZO) reageert voorzichtig positief op de boodschap van Minister-President Jan Jambon, bij de opening van het politieke jaar. Het versneld investeren in zorgzwaartefinanciering is reeds lang een vraag van de sector, maar bleef tot nu onderbelicht. VLOZO vraagt dat de residentiële ouderenzorg prioritair op de agenda staat van de lopende onderhandelingen voor een nieuw intersectoraal akkoord. Wat betreft meer en blijvende beleidsaandacht voor de zorg en welzijn van onze ouderen bleef VLOZO echter een beetje op zijn honger zitten.
De coronacrisis heeft de afgelopen maanden stevig ingehakt op de residentiële ouderenzorg en, in tegenstelling tot wat Minister-President Jambon beweerde, werden de ergste dijkbreuken niet vermeden. Bijna 3.000 overlijdens in de Vlaamse woonzorgcentra waren covid-gerelateerd. De zeven ambities stellen de garantie op kwalitatieve zorg terecht op de eerste plaats. Er komt 525 miljoen euro bovenop het huidige uitbreidingsbeleid. VLOZO pleit ervoor prioritair de lonen van alle woonzorgpersoneel competitief te houden in vergelijking met deze van de federale zorgsectoren.
VLOZO verwacht dat de Vlaamse overheid assertief de belangen van de Vlaamse zorgsector verdedigt in de Interministeriële conferentie en in de Nationale Veiligheidsraad. De boodschap dat de Minister-President met de nieuwe eerste minister zal samenzitten, is nodig en terecht, maar woonzorgcentra kunnen niet afhankelijk blijven van een beleidsniveau waarin ze geen inbreng hebben. Het testbeleid en de afstemming tussen de verschillende niveaus kan binnen de zorgsector nog veel beter. Dat de preventieve testing voor woonzorgpersoneel wordt gerantsoeneerd, is volgens VLOZO bijvoorbeeld geen goede evolutie. Blijvende waakzaamheid is – zoals Jan Jambon stelde – een vereiste.
De overheid dekt niet de volledige zorgfinanciering van bewoners die ingeschaald zijn in een zwaar zorgprofiel. Wegens achterhaalde normen passen voorzieningen en bewoners al jaren bij om kwalitatieve zorg en ondersteuning te kunnen bieden. VLOZO vraagt om de zogenaamde bijkomende erkenning voor zware zorg te versterken in de sector. Dit maakt dat de werkdruk kan aangepakt worden en er tijd kan vrijgemaakt worden voor het welzijn van onze ouderen en medewerkers. VLOZO vraagt echter niet enkel in te zetten op initiatieven om de instroom aan personeel te verbeteren, maar ook om de taken van dat personeel anders te kunnen invullen. Dat vraagt een flexibele regeling en afstemming met de federale overheid, die tijdens de pandemie mogelijk werd gemaakt. Het is de bedoeling dat we met elkaar werken en niet naast elkaar.

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws en leerrijke events?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwsbrief.