Typ om te zoeken

Innovatie

Voka Health Community blaast tien kaarsjes uit!

Delen

In tien jaar tijd groeide Voka Health Community uit tot een lerend netwerk van ruim zeshonderd leden die samen de uitdagingen in welzijn en zorg aangaan. Projectmanager Ria Binst en haar collega Daan Aeyels, Senior Adviseur Welzijns- en Gezondheidsbeleid bij Voka en Voka HC, geven toelichting.    

In september 2011 vroegen de ‘klassieke’ Voka-leden om Voka Health Community op te starten. “De ondernemingen in de profitsector zagen veel uitdagingen zoals de toenemende vergrijzing en de stijging van chronische aandoeningen op hen afkomen”, zegt Ria Binst. “Om die het hoofd te bieden, wilden ze hun knowhow ten dienste stellen van de gezondheids- en welzijnssector en mee nadenken over hoe die efficiënter en dus beter kon georganiseerd worden.”  

De community is gestart met dertig leden en groeide uit tot een zeshonderdtal zorgondernemingen uit Vlaanderen en Brussel. “Die groep is heel divers en bestaat uit de welzijns- en zorgorganisaties zoals ziekenhuizen en woonzorgcentra, de profitondernemingen die producten of diensten aanbieden in de sector, de academische instellingen, zoals de hogescholen en universiteiten, en de patiëntenorganisaties. Een belangrijke realisatie is dat we de kloof tussen profit en non-profit enorm verkleinden. Onze leden kennen elkaar nu voldoende om te weten voor wat ze bij wie terechtkunnen en waar nog win-wins en partnerschappen mogelijk zijn. Daarvoor hebben we jarenlang ingezet op vertrouwen opbouwen, samenwerken, innoveren en ondernemen.” 

Innovatie en ondernemerschap 

“Een verwezenlijking waar we erg trots op zijn,” zegt Ria Binst, “is het terugbetalingssysteem, de zogenaamde validatiepiramide, voor mHealth. Dat is er gekomen naar aanleiding van een paper over mHealth-toepassingen die we met onze leden van Voka Health Community hadden geschreven. De principes daarvan werden later opgenomen in de roadmap eHealth. Het resultaat is dat medische applicaties worden terugbetaald als ze die validatiepiramide doorlopen en dus voldoen aan de verschillende criteria inzake kwaliteit, privacy, enzovoort. Enkele mooie voorbeelden van gevalideerde medische apps zijn FibriCheck voor mensen met hartaandoeningen, moveUp en RemeCare.” 

Daan Aeyels vult aan: “We hebben ook aangedrongen op de terugbetaling van teleconsultaties tijdens de coronapandemie. Daarmee viel voor veel mensen een drempel weg om hulp te zoeken. We hopen vurig dat deze maatregel blijft, ook na corona. De voordelen van het systeem liggen voor de hand en bovendien zijn toepassingen zoals Doktr wetenschappelijk onderbouwd.”  

Ria Binst wijst ook op de paper ‘DO-IT’, wat staat voor ‘Data en digitalisering, Ondernemerschap, zorg- en samenwerkingsmodellen, Infrastructuur en investeringen en Technologie’. “In dit actieplan pleiten we uitdrukkelijk voor het inzetten van technologie, digitalisering en innovatie in de gezondheidszorg. We hebben in ons land kenniscentra die het zeer goed doen in de internationale rankings zoals onze universiteiten, maar ook Imec, Flanders Bio en Vito, maar tussen een idee en proefmodel en een kant-en-klaarproduct gaapt echter een grote kloof. Daar kunnen wij mee het verschil maken. Dat is ook de rol van Voka Health Community in de nieuwe Speerpuntcluster flandershealth.tech: innovatie en samenwerking stimuleren door ondernemingen, onderzoeksinstellingen en gebruikers samen te brengen rond nieuwe technologie.”   

“Daarnaast hebben we een zitje in het bestuur van het impulsprogramma ‘Innovatie in gezondheid en zorg’”, vult Daan Aeyels nog aan. “Dat houdt in dat we erover waken dat daar de juiste dingen gebeuren, dat de middelen goed besteed worden en dat onze leden voldoende op de hoogte zijn van de mogelijkheden en de kansen die dat programma voor hen biedt.” 

Strategisch verankerd, lokale werking 

“Onze leidraad is het strategisch plan ‘Samen Groeien’,” benadrukt Ria Binst. “Daarin hebben we de Vlaamse gezondheidssector als een van de drie belangrijkste sectoren van onze Vlaamse economie gedefinieerd. Dat document wordt vandaag onderschreven door zo’n achttienduizend Voka-leden die vinden dat welzijn en gezondheid een belangrijke basis is voor onze Vlaamse economie.” 

De organisatie is ook structureel opgenomen in het beleid, met zitjes in verschillende strategische adviesraden, de SERV, het coördinatiecomité van Vitalink… “Dat zijn allemaal mandaten die we uitoefenen namens onze leden”, klinkt het. 

“Onze leidraad is het strategisch plan ‘Samen Groeien’. Daarin hebben we de Vlaamse gezondheidssector als een van de drie belangrijkste sectoren van onze Vlaamse economie gedefinieerd.”

Ria Binst & Daan Aeyels

Ze vervolgt: “We hebben bij Voka ook het voordeel dat we een brede werking hebben via de lokale Kamers van Koophandel. Daar zitten onder andere de experts die bijvoorbeeld start-ups begeleiden of bedrijven helpen die willen internationaliseren. Maar dat kan ook gaan over digitalisering of duurzaamheid, twee belangrijke thema’s in de gezondheidssector. Onze ‘Digihubs’ en ons ‘Charter Duurzaam Ondernemen’ sluiten daar nauw bij aan.” 

Actieve preventie 

Ondanks de positieve balans staat Voka Health Community nog voor grote uitdagingen. Ria Binst: “De komende jaren willen we verder werken aan ons strategisch ‘Plan Samen Groeien’ en ook het verhaal rond ‘DO-IT’ moet nog handen en voeten krijgen. We willen onze leden daarin nauw betrekken, zodat ze daar alle kansen en mogelijkheden kunnen uithalen.”  

“De grootste uitdaging is echter het personeelstekort in de sector. Zo hebben we dit jaar al tweemaal een werkgroep samengebracht om na te denken over taakdifferentiatie en -shifting en de gevolgen voor opleidingen voor gezondheids- en welzijnswerkers. Enkel met een fundamentele herorganisatie van taken en inzet van personeel in de zorg kunnen we garanderen dat er voldoende geschikt medisch personeel is. Dat vereist meer flexibiliteit en een carrière waarin levenslang leren integraal deel van uitmaakt.”  

“Daarnaast”, vervolgt ze, “zullen we met onze leden de oefening maken waar we naartoe willen met de staatshervorming. Zo is er een sterke versnippering van de bevoegdheden inzake preventie. Misschien is daar een vereenvoudiging mogelijk?  Tot slot gaan we hard inzetten op preventie en op geestelijke gezondheidszorg. Preventie is een van de bouwstenen van onze werking, maar tijdens corona hebben we nogmaals beseft hoe belangrijk dat is.” 

“Dat klopt,” beaamt Daan Aeyels. “We streven ook naar een beleid waarin de Vlaamse Gemeenschap, die bevoegd is voor preventie, daar ook de vruchten van plukt en niet alleen maar investeert. Ook moeten we veel actiever aan preventie doen dan nu het geval is. Een laatste item op de agenda van de Health Community is de geestelijke gezondheidszorg. Die is niet laagdrempelig genoeg, de toegankelijkheid is niet optimaal, enz. Er zijn wel initiatieven die daarop inspelen en daar zijn we blij mee, maar wij willen nog een stap verdergaan. En ook de link met welzijn is belangrijk. We hebben al een aantal instrumenten zoals de CAW’s, maar die moeten beter op elkaar afgestemd worden.”  

Maakt u graag deel uit van de Voka Health Community? Neem dan contact op via [email protected]  – info op www.voka.be/healthcommunity 

Laat een commentaar na

Your email address will not be published. Required fields are marked *