Typ om te zoeken

Finance In the spotlight

VPP vraagt dat overheid meer investeert in kwaliteit van zorg in de geestelijke gezondheidszorg

Delen

Het Vlaams Instituut Kwaliteit van Zorg (VIKZ) maakt op 30 september de resultaten bekend van de kwaliteitsmetingen in de geestelijke gezondheidszorg. De Vlaamse Patiënten Peiling GGZ, die het Vlaams Patiëntenplatform ontwikkelde, maakt hiervan deel uit en meet hoe patiënten de geestelijke gezondheidszorg evalueren. Uit die bevraging, die zo’n 4000 patiënten jaarlijks invullen, blijkt dat er binnen de geestelijke gezondheidszorg veel respect is voor de patiënt. Maar slechts één derde van de patiënten krijgt altijd voldoende informatie van zijn hulpverleners.

Resultaten beschikbaar voor het grote publiek

De Patiënten Peilingen in de geestelijke gezondheidszorg gebeuren al sinds 2015, maar de resultaten zijn voor het eerst beschikbaar voor het grote publiek op zorgkwaliteit.be. Wie wil weten hoe goed de zorginstelling in zijn of haar buurt scoort kan de resultaten van verschillende zorginstellingen ook vergelijken op deze website.

Ilse Weeghmans, directeur van het Vlaams Patiëntenplatform: “De deelnemende voorzieningen bewijzen met deze metingen dat ze kwaliteit van zorg en de mening van patiënten belangrijk vinden. We vinden het ontzettend knap dat zij communiceren over hun resultaten. We zijn blij dat er een nieuwe stap genomen is in de transparantie over kwaliteit van zorg in de geestelijke gezondheidszorg. We hopen dat dit ook andere voorzieningen zal overtuigen om deel te nemen aan de Vlaamse Patiënten Peiling.”

Meer investeren in kwaliteit van zorg

Het is positief dat de resultaten van de kwaliteitsmetingen vanaf nu beschikbaar zijn voor het grote publiek. Toch is er binnen de geestelijke gezondheidszorg nog heel wat werk aan de winkel op het vlak van kwaliteit van zorg. Zo neemt nog maar 40% van de voorzieningen deel aan de Vlaamse Patiënten Peiling. Terwijl dat bij de algemene ziekenhuizen al 100% is. Het Vlaams Patiëntenplatform vraagt dat de overheid meer investeert in de geestelijke gezondheidszorg zodat voorzieningen meer kunnen inzetten op kwaliteit van zorg.

Vlaamse Patiënten Peiling meet wat patiënten belangrijk vinden

De Vlaamse Patiënten Peiling is een vragenlijst die het Vlaams Patiëntenplatform opstelde. Die vragenlijst maakt deel uit van de kwaliteitsmetingen in de geestelijke gezondheidszorg.

Het Vlaams Patiëntenplatform ontwikkelde een eigen, gevalideerde vragenlijst die patiënten sinds 2015 in voorzieningen binnen de geestelijke gezondheidszorg kunnen invullen. De vragenlijst spitst zich toe op wat patiënten belangrijk vinden op het vlak van kwaliteit van zorg. Zo peilt de Vlaamse Patiënten Peiling onder meer naar:

o   “Ik kreeg informatie over de mogelijke behandelingswijzen voor mijn psychische problemen.”

o   “Ik kreeg vooraf voldoende informatie over de kosten van mijn opname/behandeling”

o   “Mijn hulpverleners gaven mij een begrijpelijke uitleg”

o   “Ik voel me vrij om mijn hulpverleners vragen te stellen over mijn behandeling en mijn medicatie.”

o   “Mijn hulpverleners hebben aandacht voor mijn lichamelijke gezondheid.”

o   “Mijn hulpverleners sporen mij aan om mee te beslissen over mijn behandeling, onderzoek en/of testen.”

Ten slotte kan de patiënt een score van 0 tot 10 geven over de opname en krijgt de patiënt de vraag of hij of zij het ziekenhuis zou aanbevelen aan familie en vrienden. Momenteel wordt de Vlaamse Patiënten Peiling afgenomen in de Psychiatrische Ziekenhuizen (PZ), de psychiatrische afdelingen in algemene ziekenhuizen (PAAZ), Psychiatrische Verzorgingstehuizen (PVT), Initiatieven Beschut Wonen (BW), Centra Geestelijke Gezondheidszorg CGG, psychosociale revalidatie (REVA) en de verslavingszorgcentra (VERS).


Over het Vlaams Patiëntenplatform

Het Vlaams Patiëntenplatform vertegenwoordigt meer dan 115 patiëntenverenigingen en ijvert voor kwaliteitsvolle en toegankelijke zorg op maat van de patiënt en zijn omgeving. De organisatie helpt gemeenschappelijke noden en knelpunten op te lossen via belangenbehartiging op alle relevante beleidsniveaus en binnen alle relevante gezondheidsvoorzieningen.

Laat een commentaar na

Your email address will not be published. Required fields are marked *