Vroegtijdige opsporing van hoofd-halstumoren is van levensbelang

Van 21 tot 25 september 2020 organiseert de Europese Vereniging voor Hoofd-Halskanker de Make Sense campagne. Het A.S.Z. wil haar patiënten informeren over signalen en symptomen van hoofd- halskanker en het stimuleren van een vroegtijdige consultatie bij het herkennen van die symptomen.
Hoofd-halskanker is een verzamelnaam voor kwaadaardige tumoren in het hoofd- en halsgebied. Het kan gaan om tumoren ter hoogte van de lip, tong, mondbodem, wang, verhemelte, amandel, keel, stemband, maar ook van de sinussen, neusholte en speekselklieren of halsklieren.
Een kwaadaardige tumor in het hoofd-halsgebied is minder frequent dan bijvoorbeeld borst- of darmkanker. Toch krijgen jaarlijks 2.500 tot 3.000 Belgen deze diagnose. “Jammer genoeg gebeurt de diagnose vaak pas in een laat stadium. Opmerkzaamheid voor de eerste signalen is essentieel. Hoe vroeger een tumor ontdekt wordt, hoe groter de genezingskansen over het algemeen zijn”, zegt dr. Laurence Tack, gespecialiseerd in mond-, kaak- en aangezichtsheelkunde. “Om mensen hiervan bewust te maken en vooral te informeren over de alarmsignalen, neemt het A.S.Z. deel aan de Europese ‘Make Sense Campagne’ voor hoofd-halskanker.”
MAKE SENSE CAMPAGNE
De Make Sense Campagne is een initiatief van de Europese hoofdhalsvereniging (European Head and Neck Society). Deze campagne wil mensen meer bewust maken van de symptomen van hoofd- halskanker. Wanneer de patiënt op tijd naar een gespecialiseerde arts gaat, is de kans op overleving veel groter: 80 tot 90 procent.
WAAROM IS AANDACHT VOOR HOOFD-HALSKANKER VAN BELANG?
Het aantal hoofd-halskankerpatiënten stijgt. De ziekte is momenteel het zesde meest voorkomende type kanker in Europa. Ondanks het toenemend aantal patiënten is de ziekte nog vrij onbekend. Dat zorgt ervoor dat de diagnose vaak laat gesteld wordt: 60% van de patiënten heeft bij diagnose een vergevorderd stadium van de ziekte en 60% overlijdt binnen vijf jaar. Als de ziekte in een vroeg stadium ontdekt wordt, is de kans op overleving 80 tot 90%.

WAT IS HOOFD-HALSKANKER?
Het gaat om tumoren in het hoofd-halsgebied zoals lipkanker, kanker van de tong of mondbodem, kanker van de boven- of onderkaak, keelholtekanker en kanker in de halslymfeklieren. De kans op hoofd- halskanker is groter bij mannen dan bij vrouwen en wordt vergroot door roken en overmatig alcoholgebruik (voor mannen meer dan drie glazen en vrouwen meer dan twee glazen per dag).
De behandeling van kanker in het hoofd-halsgebied kan behoorlijk ingrijpend zijn want ze kan ademhalen, eten, drinken en spreken beïnvloeden. Mogelijk zijn er ook zichtbare gevolgen zoals littekens in de hals of het gezicht. Ook de psychosociale impact is hierdoor groot. De behandeling van hoofd- halstumoren is daarom erg complex en vraagt een gespecialiseerde aanpak van een multidisciplinair team.
WELKE SYMPTOMEN HOREN BIJ HOOFD- EN HALSKANKER?
Hoofd-halskanker kent verschillende symptomen. Wanneer is het belangrijk om naar de dokter te gaan? De belangrijkste klachten zijn:

 • niet genezende zweertjes in mond/keel/lip
 • rode of witte verkleuring in de mondholte/keel/lip
 • zwellingen in de mond of hals
 • heesheid
 • opgeven van bloed
 • moeilijk kauwen of slikken
 • hoofdpijn of onverklaarbare oorpijn
 • neusverstopping
 • pijn bij slikken en keelpijn
 • onverklaard gewichtsverlies
 • nachtelijk zweten
 • vermoeidheid
 • doof gevoel
 • chronisch slechte adem
 • moeilijkheden bij kauwen of slikkenspraakverandering
 • slecht passend gebit

Indien deze symptomen langer dan drie weken aanhouden, dient gespecialiseerde hulp gezocht te worden.
WAT ZIJN DE RISICOFACTOREN BIJ HOOFD-HALSTUMOREN?
De volgende factoren kunnen het risico op hoofd-halskanker verhogen:

 • roken
 • overmatig alcoholgebruik
 • slechte mondhygiëne
 • verzwakt immuunsysteem
 • overmatige zonexpositie (lip)
 • humaan papillomavirus
 • beroepsfactoren (blootstelling aan houtstof)
 • erfelijkheid
 • leeftijd (>45j) en mannelijk geslacht

HOE ZIET DE BEHANDELING VAN HOOFD- HALSKANKER ERUIT?
Voor het stellen van de diagnose zal een stukje verdacht weefsel weggenomen worden (biopsie). Dit kan meestal in lokale verdoving, soms dient dit in algemene narcose te gebeuren. Er zullen ook verdere onderzoeken ingepland worden zoals een CT, MRI of PET-CT. Afhankelijk van het tumortype en de uitbreiding bestaat de behandeling uit chirurgie, radiotherapie, chemotherapie, immunotherapie of een combinatie.
De zorg rond hoofd- en halstumoren wordt in het A.S.Z. multidisciplinair georganiseerd door de diensten Keel-, Neus-, Oorheelkunde (dr. Vandekerkchove) en Mond-, Kaak- en Aangezichtsheelkunde (dr. Tack) en daarnaast de oncologen en radiotherapeuten van het ziekenhuis. Verder bestaat er omkadering door onze logopedisten, diëtisten, sociale medewerkers, kinesitherapeuten en oncologisch psychologen.

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwbrief.