Waarom spreken we over vergrijzing en niet over ‘vergouding’?

Een positieve kijk op ouder worden is geen overbodige luxe.
NINOVE – Ouderdom mag niet synoniem staan met afhankelijkheid, onproductiviteit en gehele aftakeling. Integendeel! Ouderen vormen een belangrijk onderdeel van onze maatschappij en kunnen heel wat inzichten en kennis delen met jongere generaties. Jammer genoeg schenken we hier als maatschappij onvoldoende aandacht aan. Hier wordt graag verandering in gebracht.
1 oktober is het internationale ouderendag. Hét moment om stil te staan bij de rol die ouderen in onze samenleving mogen innemen, met de nadruk op mogen. Als psycholoog en gerontoloog merkt Charlotte Brys (34 jaar) van Chartoloog immers regelmatig op dat ouderen zoeken naar hun plaats in deze snel evoluerende maatschappij. Als samenleving hebben we hier onvoldoende oog voor en wordt er te weinig bij stil gestaan.
Positieve bekrachtiging werkt!
Heel wat ouderen hebben meer in hun mars dan dat zij zelf of anderen beseffen. Ze hebben niet alleen veel levenservaring, fysiek en mentaal kunnen ze ook vaak nog meer dan gedacht. Een man die op 97 jaar zijn schilderstalent ontdekt of een vrouw van 82 jaar die wekelijks in de fitness aan haar conditie werkt hoeven geen uitzonderingen te zijn. Betekent het dan dat zij die dit niet kunnen of doen schuld treffen? Niet noodzakelijk! Het is immers mee de plicht van ons allen om een optimaal klimaat te creëren waarbinnen ouderen zo actief en gezond mogelijk kunnen leven. Dit komt de hele samenleving ten goede.
Een positieve golf wordt met het project ‘(G)ouder worden’ de wereld ingestuurd. Een warme oproep wordt hierbij gedaan naar ouderen toe, of beter gezegd mensen met levenservaring, om hun levenswijsheid/ levenslessen met anderen te delen op vlak van vriendschap, liefde, familie, tegenslag, gezondheid, geluk,…. Ook de niet-ouderen wordt gevraagd om in dialoog te gaan met mensen op leeftijd om naar hun levensinzichten te polsen en ervan te leren.
Deel de informatie zeker ook met Chartoloog via [email protected] of Geraardsbergsesteenweg 560, 9400 Ninove (Voorde). Samen ontdekken we dan alle resultaten tijdens de seniorenweek van 16 tot 22 november op de website en Facebookpagina van Chartoloog. Wil je liever een papieren versie ontvangen? Laat het dan weten.
Wil je als oudere actief meewerken aan dit project en helpen bij het verwerken van de inzendingen? Laat dan ook van je horen!


OVER CHARTOLOOG
Chartoloog is een recent opgestarte eenmanszaak van Charlotte Brys (MSc in de Klinische Psychologie, MSc in het Management, Zorg en Beleid in de Gerontologie & Integratief Psychotherapeut (i.o.)). Al 9 jaar werkt Charlotte met ouderen. Vanuit de nood aan en passie voor ouderenpsychologie (aan huis) richtte Charlotte Brys haar eigen zaak op.Ouderen, mantelzorgers en zorgprofessionals kunnen op haar beroep doen. Vanuit een zo positief mogelijke bril, wordt er steeds naar de situatie gekeken. Op het vlak van een positieve kijk naar ouder worden ligt er nog groeimarge in onze samenleving. Hiervoor zet ze zich – al dan niet samen met partners – dan ook maar al te graag in via projecten, waarvan dit het eerste is.

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws en leerrijke events?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwsbrief.