Waarschuwende vinger voor traditionele farma-industrie

Op het einde van het basisoctrooi op de molecule, trachten de merkgeneesmiddelen de levenscyclus van het product kunstmatig te verlengen door tientallen extra octrooien te nemen. Dat leidt tot complexe juridische situaties, omdat de generieke sector dan tijdrovende oppositieprocedures moet opstarten vooraleer zij op de markt kan komen. Onder meer daardoor wordt de markttoegang van generieke geneesmiddelen met vier tot zeven maanden vertraagd. Voor de 217 onderzochte geneesmiddelen betekent dat een besparingsverlies van circa drie miljard euro. De merkgeneesmiddelen proberen vaak ook de markt om te zetten naar ‘opvolgproducten’, waarvan de toegevoegde waarde meestal te beperkt is in verhouding met de gevraagde prijs. Meestal liggen de aangegeven ontwikkelingskosten (circa 1 miljard dollar) ook een stuk lager dan de reële kosten. FeBelGen, de koepelorganisatie van de Belgische generieke geneesmiddelenindustrie, wil op basis van deze resultaten een breed politiek debat om het huidige octrooirecht te hervormen. “Zo kan er een beter evenwicht komen tussen echte innovaties en het vrijwaren van een gezonde marktwerking. Alleen dankzij de concurrentie van generieke middelen kunnen de prijzen naar beneden, waardoor de budgetten onder controle worden gehouden en er meer financiële ruimte is voor het onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen,” vindt Joris Van Assche, afgevaardigd bestuurder van FeBelGen. (BVC)

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws en leerrijke events?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwsbrief.