Wanbetalers aanmanen: aangetekend of per gewone brief?

Een aangetekende brief?
Van zodra u een dienst verleend hebt, zendt u de betreffende factuur naar uw klant/patiënt. Vanaf het ogenblik dat u opmerkt dat uw factuur niet wordt betaald en een aantal dagen verstreken zijn sinds de vervaldag, doet u er goed aan om een “aangetekende ingebrekestelling” te versturen. U moet uw klant duidelijk maken dat hij in zijn verplichtingen tekort schiet. Doet u dit telefonisch of gewoon persoonlijk, dan heeft dit geen enkele juridische waarde; u kunt namelijk moeilijk bewijzen dat dit telefoongesprek eigenlijk een aanmaning was om te betalen! De wanbetaler moet op een officiële manier kennis nemen van uw klachten. Dit gebeurt dus best met een aangetekende brief waarin u uiteenzet dat hij de betaling van uw factuur nog steeds niet in orde heeft gebracht. Nadat u deze brief aangetekend hebt verstuurd, bewaart u ook steeds een kopij van deze brief, samen met het verzending bewijs dat u in het postkantoor kreeg ten tijde van de verzending.
Wat indien uw wanbetaler beweert dat de briefomslag leeg was?
Krijgt uw schuldenaar de aangetekende brief in handen, dan kan hij nog steeds aanhalen dat er geen brief zat in de envelop! Dit wordt trouwens in de praktijk nog vaak aangehaald. Het is dan echter wel zo dat de wanbetaler dit zal moeten kunnen aantonen, wat niet altijd gemakkelijk zal zijn!
Uw klant haalt de aangetekende zending niet af op het postkantoor: wat nu?
De kans bestaat eveneens dat de schuldenaar niet aanwezig is bij de aankomst van de postbode met de aangetekende zending. Deze laatste laat dat een documentje achter waarop vermeld wordt dat de aangetekende brief op het postkantoor kan afgehaald worden. Doet de schuldenaar dit niet, dan zal deze zending later naar u als schuldeiser terug gestuurd worden. Dit betekent echter niet dat uw aangetekende brief volledig waardeloos is, integendeel! Uw aangetekende brief blijft dus zeker geldig omdat er van uitgegaan wordt dat de bestemmeling van de brief hem ook ontvangen heeft.
Komt een aangetekende brief terug naar u, dan houdt u deze best bij. U kunt namelijk op die manier aantonen dat u wel effectief een aangetekende brief hebt gestuurd naar uw wanbetaler. Doe hem ook niet open zodat u later ook nog kan aantonen dat de briefomslag zeker niet leeg was!
Uw aanmaning ook per gewone brief versturen?
Het is inderdaad een goede oplossing om uw aangetekende ingebrekestelling of aanmaning ook per gewone brief te versturen. In uw aangetekende zending kan u hiervan best melding maken. Indien uw wanbetaler later beweert niets te hebben ontvangen, dan zal het zeker niet geloofwaardig overkomen dat hij zowel de aangetekende brief als de gewone brief niet zou ontvangen hebben. Het is dus maar een kleine moeite om uw aanmaning ook per gewone brief te versturen. Laten we wel opmerken dat dit natuurlijk niet wettelijk verplicht is, maar het is wel een middel om u extra in te dekken tegen wanbetalers die maar blijven weigeren om te betalen!
 

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws en leerrijke events?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwsbrief.