Wat is klimaatverandering en hoe kan de zorgsector het Klimaatvisieplan concreet implementeren?

Tijdens het ZORG.tech-congres zal manager Technische Zaken van Ziekenhuis Oost-Limburg en bestuurslid bij ZORG.tech Philip Verheye een tool voorstellen waarmee de zorgsector een leidraad krijgt om te voldoen aan het klimaatvisieplan. 

Philip Verheye neemt deel aan het koepeloverleg klimaat in de zorgsector samen met VIPA, VEB, Zorgnet-Icuro en de andere koepels. “Het overlegthema is het klimaatengagement van 2017 waar toenmalig Vlaams minister Jo Vandeurzen met de koepels ondertekende. Daar staat in dat we tegen 2030 veertig procent minder CO2-uitstoot moeten hebben. Er werden vervolgens heel veel maatregelen opgestart in zorginstellingen, waaronder door VIPA gesubsidieerde energieaudits. Het klimaatengagement  omvat ook het opstellen van een Klimaatvisieplan en het aanduiden van een klimaatverantwoordelijke. 2020 werd als eerste deadline vooruitgeschoven, maar die is om allerlei redenen waaronder corona niet gehaald. In oktober 2020 gaf VIPA een nieuwe impuls via een aantal webinars met voorstellen om te starten met de implementatie.”  

Philip Verheye, Manager technische zaken ziekenhuis Oost-Limburg

Is de sector daarmee breed op het goede spoor gekomen? 

Philip Verheye: “Het leidde juist tot enige verwarring in de sector, want tegelijk kwamen er nieuwe duurzaamheidscriteria van het VIPA voor gesubsidieerde projecten. Maar die worden wel eens verward met het klimaatengagement. Begin 2021 hebben we dan met ZORG.tech een webinar georganiseerd samen met Thomas Veys van VIPA om te duiden wat nu juist de stand van zaken is. Het Klimaatvisieplan is een vrijblijvend engagement. De duurzaamheidscriteria van het VIPA voor gesubsidieerde projecten die nu opnieuw vernieuwd worden, uiteraard niet.” 

“Tijdens het congres willen we focussen op wat er van zorginstellingen verwacht wordt rond het klimaatvisieplan. Onze positie daarin is dat we als zorginstelling een maatschappelijke verantwoordelijkheid in hebben. Vanuit ZORG.tech, voor wie ik het klimaatvisieplan volg, willen we dat sterk ondersteunen.  

U stelt een primeur voor op het ZORG.tech congres 

Philip Verheye: “Rond het klimaatvisieplan zijn er nu een aantal nieuwe tools ter beschikking via VIPA. Een ervan is een tool in de vorm van een Excelfile opgesteld door bouwtechnisch adviseur bij VIPA Thomas Feys met een rubricering naar analogie met  BREEAM. Een tweede is Sustacare, gebaseerd op Sustatool, een toegankelijke, praktische no-nonsense aanpak gebaseerd op een systeem van continue verbetering. Sustatool is een methodiek van het Facilitair Bedrijf om gebouwen te scoren. Sustatool werd door E&Y op vraag van Zorgnet Icuro toegespitst op de zorg naar Sustacare. Sustacare is nu zo goed als klaar om in productie te geven en zit in de testfase bij een twaalftal instellingen.”  

“De officiële lancering van Sustacare tijdens het congres samen met Zorgnet-Icuro gebeurt vooral om een lijn te brengen in de klimaatvisieplannen. Vanuit de werkgroep Sustacare en klimaat hebben we een presentatie van een veertigtal minuten voorzien. Sustacare lijkt ons de meest volwassen tool om het klimaatbeleid van een instelling vorm te geven en op te volgen. Tegelijk maakt klimaat deel uit van een algemeen beleid rond duurzaamheid. Klimaat an sich gaat enkel over energiebesparing en CO2-uitstoot. De tools waar we het over hebben, gaan veel verder en omvatten dus een algemener draaiboek over duurzaamheid dan enkel klimaat.” 

Wat met de vereisten die nodig zijn voor VIPA-subsidiëring? 

Philip Verheye “VIPA-subsidies voor nieuwbouw of renovatie zijn onderhevig aan een aantal duurzaamheidscriteria. We zijn bezig in een werkgroep om die criteria binnen GRO op te nemen, een methodiek vergelijkbaar met BREEAM om een bepaald duurzaamheidsniveau te halen. Het Facilitair Bedrijf gebruikt GRO. VIPA is nu volop bezig om GRO als tool te ontwikkelen om de duurzaamheidscriteria te gaan scoren in functie van de subsidies.” 

“We willen via het congres vooral collega’s motiveren en engagement vragen. Er zijn nog geen verplichtingen maar eerder vroeg dan laat worden alle instellingen ermee geconfronteerd via de wet- en regelgeving. Europa legt landen en regio’s verplichtingen op en uiteindelijk komt via de sector bij ons terecht. Er is een analogie met de accreditatie: die is ook niet verplicht. Wij streven ernaar dat klimaatdoelstellingen en duurzaamheid opgenomen worden in de strategische doelstellingen van zorginstellingen. Vanuit ZOL hebben wij al in 2018 een energetisch masterplan opgesteld met hernieuwbare energie. Dat wordt gemeengoed in de sector.” 

LEES OOK:

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws en leerrijke events?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwsbrief.