Typ om te zoeken

HR In the spotlight Thuiszorg

WGK West-Vlaanderen ontvangt als eerste thuiszorgorganisatie wereldwijd hoogst haalbare kwaliteitslabel voor haar patiëntgerichte zorg

Delen

Briljante zorg door het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen bekroond met diamanten kwaliteitslabel

Kwaliteitsvolle zorg zit in ons DNA. Onze verpleegkundigen en zorgkundigen staan dag én nacht voor onze patiënten klaar om hen te verzorgen in hun vertrouwde thuisomgeving, volgens hoge kwaliteitsstandaarden. We zijn dan ook ontzettend trots dat wij de eerste thuiszorgorganisatie wereldwijd zijn die van Accreditation Canada (AC) een diamanten kwaliteitslabel ontvangen voor onze mensgerichte zorg. Voor onze patiënten is dit een bevestiging dat ze bij het Wit-Gele Kruis terecht kunnen voor veilige en kwaliteitsvolle thuisverpleging.

Mensgerichte zorg

Sinds kort zetten de Q-Mentum kwaliteitsnormen, die internationale auditoren gebruiken om de kwaliteits- en veiligheidscultuur van zorgorganisaties te screenen, sterker in op mensgerichte zorg. Ook het Wit-Gele Kruis is ervan overtuigd dat door patiënten meer te betrekken in hun zorg de kwaliteit van zorg mee verhoogt. Zo vragen onze thuisverpleegkundigen steeds aan nieuwe patiënten wat hun verwachtingen zijn over hun verzorging, stellen we samen met hen een zorgplan op, bespreken we met eventuele mantelzorgers en andere zorgpartners wie wat kan doen, en passen we – steeds in overleg met alle betrokkenen – ook het zorgplan aan indien nodig.

Dr. Griet De Brabanter, voorzitter Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen

Dr. Griet De Brabanter, voorzitter Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen: “We zien vaak dat een patiënt omringd wordt door tal van zorgpartners (gaande van de mantelzorger tot de huisarts, gezins- en bejaardenhulp, kiné, …). Onze thuisverpleegkundigen spelen vaak een cruciale rol in het betrekken en afstemmen van al deze personen voor een goede zorgverlening. Dit doen ze steeds met heel veel enthousiasme en gedrevenheid. Het is voor al onze medewerkers een hele eer om erkend te worden voor deze mensgerichte totaalzorg.”

Katalien Dendooven, algemeen directeur Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen

Katalien Dendooven, algemeen directeur Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen: “Ook op beleidsniveau worden er tal van initiatieven genomen om patiënten meer te betrekken bij de organisatie. Zo loopt er met de vier andere provincies van het Wit-Gele Kruis een grootschalig onderzoek naar patiëntenparticipatie in de thuisomgeving. Samen met de Universiteit Gent en Universiteit Antwerpen onderzoeken we in welke mate patiënten momenteel reeds betrokken worden in hun zorg en waar mogelijke verbeterpunten zijn. Ook na het behalen van dit diamanten kwaliteitslabel blijven we dus verder inzetten op kwaliteitsvolle en mensgerichte zorg.”

Verlenging van kwaliteitslabel

Het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen behaalde in 2016 voor het eerst een internationaal kwaliteitslabel van Accreditation Canada (AC). Kwaliteitsvolle zorg verlenen betekent echter ook dat we er steeds op gericht zijn om het nóg beter te doen. Dat is ook de reden waarom we opnieuw voor een accreditatietraject hebben gekozen.

Na een grondige doorlichting waarbij de internationale auditoren van AC niet alleen in gesprek gingen met onze collega’s, maar ook daadwerkelijk meegingen op ronde bij enkele patiënten thuis, heeft het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen een accreditatie op basis van de nieuwe Q-Mentum  normen behaald. Door de vele acties die we rond kwaliteit en mensgerichte zorg nemen, voldeden we aan maar liefst 600 kwaliteitsnormen en is het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen de eerste thuiszorgorganisatie wereldwijd die van Accreditation Canada een kwaliteitslabel behaalt voor mensgerichte zorg en dan wel een diamanten kwaliteitslabel, het hoogst haalbare niveau.

Laat een commentaar na

Your email address will not be published. Required fields are marked *