Wie zei daar ‘milieuvriendelijk schoonmaken'?

Alle hygiënecursussen beschrijven schoonmaken en desinfecteren als afzonderlijk uit te voeren handelingen en iedereen weet dat je een vuil oppervlak niet kán desinfecteren. Toch verkopen vele bedrijven producten die allebei tegelijk zouden klaarspelen. De kernvraag is: waar is al dat gedesinfecteer goed voor? Desinfectie gaat via biocides, wat letterlijk betekent ‘stoffen die levende organismen doden’, net als antibiotica. Steeds meer artsen beperken het systematisch gebruik van zulke stoffen, die ons met MRSA en andere resistente bacteriën opgezadeld hebben.  Wie op zoek is naar duidelijke uitgangspunten en correcte terminologie wat ecologisch verantwoorde schoonmaak en dito schoonmaakmiddelen betreft, kan zich het best wenden tot bedrijven die daarvan hun missie hebben gemaakt. In Europa zijn er minstens een tiental bedrijven die al sinds 30 jaar of langer werken aan zulke producten. Zij hebben zich ingevoegd in een traject van duurzame ontwikkeling. Een van de belangrijke stelregels daarbij is: "Om duurzame ontwikkeling te bereiken, dient milieubescherming een integrerend bestanddeel van het ontwikkelingsproces te vormen en niet afzonderlijk daarvan te worden beschouwd." (Verklaring van Rio de Janeiro inzake milieu en ontwikkeling, beginsel 4)  Wat dan wél als beginselen en terminologie? Het overkoepelende beginsel is bovengenoemde duurzame ontwikkeling, die tegelijkertijd ecologische, economische en sociale deelgebieden in rekening brengt. Een schoonmaakhandeling of –product moet dus én ecologisch verantwoord, én economisch rendabel én sociaal billijk zijn. Het ecologische criterium evalueert in welke mate elke ruwe of getransformeerde grondstof van wieg tot graf past in een op de toekomst gerichte ontwikkeling: geen fossiele bron, geen roofbouw, geen overmatig energie- of watergebruik, geen buitensporig afval, geen risicodragende moleculen, lage aquatische giftigheid, snelle en volledige afbreekbaarheid, geen onafbreekbare resten daarna. En ‘natuurlijk’? Dat is alles wat aan de bomen groeit. En dat zijn beslist geen schoonmaakmiddelen. Met dank aan Peter Malaise (Ecover)

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws en leerrijke events?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwsbrief.