Wit-Gele Kruis schenkt COVID-vaccins

Wit-Gele Kruis schenkt aan 7.000 mensen in derdewereldlanden COVID-19-vaccin

Thuisverplegingsorganisatie Wit-Gele Kruis schenkt vijf euro per medewerker aan de actie ‘een vaccin voor iedereen’, wat neerkomt op 35.000 euro. Met deze schenking geeft het Wit-Gele Kruis 7.000 mensen uit een derdewereldland een COVID-vaccin.

De vaccinatietrein in Vlaanderen raast dan wel aan een sneltempo, elders in de wereld loopt de verdeling minder vlot. Voor mensen in derdewereldlanden is het nog steeds afwachten. Met deze schenking toont het Wit-Gele Kruis aan solidair te zijn en maatschappelijke verantwoordelijkheid op te nemen: “Onze zorgmedewerkers zijn al even gevaccineerd en ook onze ondersteunende medewerkers kregen hun uitnodiging of hebben hier vooruitzichten op. We vinden het als zorgorganisatie onze maatschappelijke rol om verder te kijken dan ons eigen personeel of onze eigen patiënten. Iedereen moet de keuze hebben om een COVID-19-vaccin te krijgen, we zijn immers niet de enige die deze pandemie meemaken”, aldus Hendrik Van Gansbeke, algemeen coördinator Wit-Gele Kruis van Vlaanderen.
Onder de vleugels van de Koning Boudewijnstichting werd de actie A vaccine for everyoneopgezet en een rekening geopend om giften in te zamelen met de bedoeling extra vaccins te bekostigen voor financieel zwakkere landen. De Koning Boudewijnstichting nam hiervoor, op aanraden van het Kabinet van Ontwikkelingssamenwerking, contact met het wereldwijde COVAX-programma in Genève, dat speciaal voor dit doel opgericht werd. Het ingezamelde geld zal doorgestort worden naar dit vaccinatieprogramma en zorgt onmiddellijk voor extra vaccins elders op de wereld.
De initiatiefnemers zijn alvast zeer dankbaar voor de gift van het Wit-Gele Kruis: “Deze pandemie is een sterke oproep om wereldwijd zorg te dragen voor mekaar. We zijn het Wit-Gele Kruis heel dankbaar omdat ze deze wereldwijde solidariteit niet enkel verwoordt, maar door haar stevige bijdrage ook heel tastbaar maakt.”, aldus Marc Eneman.
————————————————————————–
Ook een gift doen? Dat kan via dit rekeningnummer*:
BE10 0000 0000 0404 van Koning Boudewijnstichting met vermelding van de gestructureerde mededeling: +++ 623/3640/20093 +++
*Giften vanaf €40 zijn fiscaal aftrekbaar waardoor u 45 % ervan recupereert via uw belastingaangifte. De Koning Boudewijnstichting bezorgt u hiervoor begin 2022 een fiscaal attest.

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwbrief.