Zelfstandige zorgverstrekkers: geen stijging verzekeringspremies na invoer no fault-wet

De no fault-wet voorziet in de oprichting van een fonds dat slachtoffers van medische fouten zou vergoeden. Volgens het huidige wetsontwerp moeten de verzekeraars niet bijdragen in de financiering van dat fonds. Wel kunnen zij op gelijk welk moment de verzekeringspremies voor hun aangesloten zorgverstrekkers aanpassen. Het is niet ondenkbaar dat vele zelfstandige zorgverstrekkers zich omwille van steeds hogere premies niet meer zullen kunnen verzekeren. Om dat te vermijden, vraagt FVIB een indexsysteem waaraan de premies gekoppeld worden.
De organisaties dringen daarnaast aan op meer duidelijkheid over de werkingskost van het fonds. Vandaag circuleren verschillende ramingen. FVIB vreest dat het eigenlijke bedrag onderschat wordt. Bovendien garandeert een jaarlijkse bijdrage vanuit het RIZIV een groot deel van de financiering van het fonds. Dit mag echter geen implicaties hebben op de budgetten voor de gezondheidszorgverstrekkingen, waarschuwt FVIB.
FVIB benadrukt niet tegen het principe van een schadevergoedingssysteem te zijn. Patiënten moeten op een patiëntvriendelijke wijze vergoed kunnen worden. Wel mogen de wetgevers de belangen van de zelfstandige zorgverstrekkers niet uit het oog verliezen. Het moet voor hen financieel haalbaar blijven.

Bert Verbeke

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws en leerrijke events?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwsbrief.