Typ om te zoeken

Finance

Ziekenhuizen en financiering: een moeilijke evenwichtsoefening  

Delen

Met de hervorming van het ziekenhuislandschap en van de ziekenhuisfinanciering wenste het kabinet van de Minister van Sociale Zaken en van Volksgezondheid vooral een betere efficiëntie en een hogere kwaliteit te bewerkstelligen. Volgens de Ziekenhuisgroep CHIREC dient de sanering van de ziekenhuissector hand in hand te gaan met een ziekenhuisfinanciering die gebaseerd is op de pathologie emet een toereikende ziekenhuisinfrastructuur die het mogelijk maakt om te beantwoorden aan de huidige en toekomstige eisen op economisch en medisch vlak.
 
De ziekenhuisgroep CHIREC omvat vier ziekenhuissites: het Edith Cavell-ziekenhuis, het Park Leopold-ziekenhuis, het Sint-Anna Sint-Remi-ziekenhuis, het ziekenhuis Braine-l’Alleud-Waterloo -, het medisch-chirurgisch dagcentrum van de Basiliek en twee polyklinieken : het medisch centrum Europa-Lambermont en de City Clinic Chirec Louise. Binnenkort zal de groep georganiseerd zijn rond drie ziekenhuissites: het Sint-Anna Sint-Remi-ziekenhuis, het ziekenhuis Braine-l’Alleud-Waterloo en het nieuwe Delta-ziekenhuis dat in 2017 ingehuldigd zal worden. De kostprijs van dit nieuwe Delta-ziekenhuis bedraagt 350 miljoen euro, waarvan 250 miljoen gefinancierd wordt door de banken. “De onderhandelingen over de financiering verliepen nogal stroef omdat ze plaatshadden na de internationale bankencrisis van 2007-2008”, vertelt Bruno Lefebure, Algemeen Financieel en Administratief Manager van de CHIREC.
 
Om het nodige bedrag bij elkaar te krijgen, werden de vier gebruikelijke bankiers van de Belgische ziekenhuissector en de Europese Investeringsbank (EIB) rond de tafel gebracht. “We hadden te maken met een complex dossier omdat er heel veel betrokken partijen waren en we in een nogal delicate periode zaten”, legt Bruno Lefebure uit. “Het was helemaal niet makkelijk om een akkoord te sluiten, maar we zijn er uiteindelijk wel uitgeraakt omdat alle partijen de wil hadden om te landen. De bank ING heeft een sleutelrol gespeeld in dit dossier. Dankzij haar grote kennis van de ziekenhuissector en het professionalisme van haar teams, heeft de bank de onderhandelingen tot een goed einde kunnen brengen. De financiering was uiteindelijk rond in september 2012 en in 2014 werd de eerste steen gelegd. Sindsdien schieten de werken goed op en worden de vastgelegde termijnen en het budget helemaal niet overschreden.”
 

Groots project

Het nieuwe ziekenhuis zal 500 bedden tellen, wat volgens Bruno Lefebure overeenstemt met het minimum aantal bedden waarover een ziekenhuis nu moet beschikken gelet op de bevolkingsgroei, het steeds grotere verloop van de patiënten en de hyperspecialisering van de geneeskunde. “Het ziekenhuis dat we nu bouwen zal zo’n 60 jaar meegaan”, meldt hij. De ziekenhuizen die nu gebouwd worden moeten in de toekomst kunnen kijken zodat het project over enkele jaren nog verantwoord lijkt te zijn.”
 
Maar door de moeilijke situatie in de ziekenhuissector is het echter niet gemakkelijk om in de toekomst te kijken. “Bij sommige ziekenhuizen lukt het, bij andere net iets minder”, meldt Bruno Lefebure. “Maar de fout ligt zeker niet bij de managers van deze ziekenhuizen. Het is eerder te wijten aan de historische verschillen die in dit land gegroeid zijn en aan de gevolgen die deze verschillen hebben voor de ziekenhuisinfrastructuur. Coluche, een bekende Franse komiek, zei ooit dat “sommigen een beetje minder gelijk zijn dan anderen”. En wanneer je een beetje minder gelijk bent dan anderen, dan stel je het uiteraard ook minder goed.”
 

Iedereen op gelijke voet

Net als andere ziekenhuizen rekent de CHIREC op de staatshervorming om de situatie opnieuw in evenwicht te brengen. “Er wordt vaak gezegd dat de ziekenhuisfinanciering onbegrijpelijk en complex is. De speciale regeltjes die er de grondslag van vormen maken alles weinig transparant. Het is tijd om iedereen weer op gelijke voet te plaatsen.”
 
Bruno Lefebure stipt ook de versnippering van de bevoegdheden op het vlak van de financiering aan. Nu worden deze bevoegdheden gedeeld door het Federale niveau, de Gewesten en de Gemeenschappen. “Om de sector te hervormen, is het nu noodzakelijk om een heleboel ministers rond de tafel te brengen. De situatie is te complex aan het worden en we blijven ter plaatse trappelen in plaats van vooruitgang te boeken. Er moet dringend iets gebeuren.
 
“Als er geen wetgevende maatregelen worden genomen, zal er op economisch vlak iets moeten gebeuren”, stelt Bruno Lefebure. “En in dat opzicht zullen de banken een uiterst belangrijke rol spelen.  Dankzij onze jarenlange samenwerking met ING, weten we nu dat banken steeds proberen te anticiperen. Wanneer ze betrokken worden in een dossier en aanvaarden om geld te lenen, gaan ze altijd eerst na of het project zinvol en levensvatbaar is op middellange en lange termijn. Dankzij banken kunnen er grote projecten ontwikkeld worden, maar het zijn wel geen liefdadigheidsinstellingen. Als de toekomstige wetgevende maatregelen daarom niet duidelijk zijn, zullen de banken niet aarzelen om een doordacht standpunt in te nemen.”
 
U wenst meer informatie te bekomen over de innoverende financieringsmogelijkheden die ING u biedt voor uw organisatie? Surf dan naar www.ing.be/financiering of maak een afspraak met uw ING-bankier.

Tags:

Je houdt waarschijnlijk ook van

Laat een commentaar na

Your email address will not be published. Required fields are marked *