Typ om te zoeken

Finance In the spotlight Ziekenhuizen

Ziekenhuisnetwerken en btw: onduidelijkheid blijft bestaan

Delen

Belgische ziekenhuizen moeten zich vanaf 2020 in maximum 25 klinische netwerken organiseren en 1 januari 2020 – de officiële startdatum – komt er met rasse schreden aan. Hoe ziet het wettelijke kader rond de btw-regeling op transacties binnen ziekenhuisgroepen er intussen uit? ZORG Magazine vroeg Ken Lioen, fiscaal advocaat bij NautaDutilh België, om inzicht in de jongste stand van zaken. 

Ken Lioen – Tax Lawyer, NautaDutilh

De fiscale context voor de ziekenhuizen werd onlangs opnieuw bepaald door twee belangrijke bewegingen”, zegt de fiscalist. “Enerzijds zien we de overgang naar het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van 1 mei 2019, waarin de bestaande vzw-wet werd geïntegreerd. Aangezien een ziekenhuis nu beschouwd worden als een onderneming, heeft dat fiscaal en juridisch belangrijke gevolgenMet die veranderingen komt er een grotere aansprakelijkheid af op de ziekenhuisbesturen, die nu aan het hoofd staan van een ‘onderneming’ die in het slechtste geval ook failliet kan gaan. Daarnaast zien we de komst van de ziekenhuisnetwerken vanaf 1 januari 2020, die ziekenhuizen dwingt om hun operationele structuur opnieuw in vraag te stellen. 

“De rulingcommissie of de btw-administratie kunnen op maat van elk ziekenhuis voorlopig uitsluitsel bieden” 

Vennootschapsbelasting en btw zijn nieuwe gegevens voor de ziekenhuizen? 

Als fiscalisten zien wij een vzw in het algemeen als vrijgesteld van vennootschapsbelastingterwijl een onderneming er in principe wel aan wordt onderworpen. Maar ook voor de bovengenoemde hervormingen was de belastingadministratie al actief in de ziekenhuissector, denk aan de controle op betalingen van erelonen aan artsen in een Limburgs ziekenhuis die bijna uitmondde in een monsterboete. Daarnaast zien we ook btw-controles op de inkomsten van ziekenhuisrestaurants en parkingsenkele van de weinige activiteiten met winstoogmerk die ziekenhuizen uitvoeren. Hoewel we niet op de hoogte zijn van specifiek geplande acties vanaf 1 januari 2020 in het kader van de interne transacties binnen een ziekenhuisnetwerk, spreekt het voor zich dat ziekenhuizen best ook al hun fiscale situatie herbekijken, al is het maar om de eventuele budgettaire impact beter te kunnen inschatten. 

Ziekenhuisnetwerken moeten de juridische vorm aannemen van een rechtspersoonmet eigen rechten en plichten, los van haar leden. Maakt dat de btw-regeling tussen de leden onderling extra complex? 

Hoewel de insteek van ziekenhuisnetwerken gedreven is door het realiseren van bepaalde kostenefficiëntieszou de impact van btw tot een averechts effect kunnen leidenStel dat een lid van het ziekenhuisnetwerk apparatuur aankoopt en deze, eventueel samen met personeel, ter beschikking stelt van andere ziekenhuizen in het netwerkDaar moet in principe voor gefactureerd worden met btwOok als ziekenhuizen elkaar andere diensten verlenen zoals maaltijden, poetsdiensten of informatica-dienstverlening, zou daar in bepaalde gevallen 21% btw op verschuldigd kunnen zijn. Aangezien een ziekenhuis in principe geen of slechts een beperkt recht op aftrek heeft, zou dit een effectieve kostenverhoging tot gevolg kunnen hebben. Maar of dat zo zal zijn, is nog niet helemaal duidelijk.” 

Zijn er bepaalde manieren om de btw-impact te verminderen?  

In principe wel, alleen zijn de bestaande figuren niet aangepast aan de nieuwe organisatiestructuur die een ‘ziekenhuisnetwerk’ vormt. Dat leidt tot onduidelijkheden en onzekerheden omtrent de praktische toepassing. Een wetswijziging of een administratieve circulaire die de bestaande figuren uitbreidt en van toepassing maakt op de ziekenhuisnetwerken zou daarom welkom zijn.  

ZorgnetIcuro heeft in dit verband reeds enkele stappen ondernomen met het oog op het bekomen van meer rechtszekerheid.  

Er is toch al tijd geweest om fiscaal één en ander op punt te stellen? De ziekenhuisnetwerken werden al jaren geleden aangekondigd. 

De concrete implementatie van de netwerken heeft lang op zich laten wachten en de fiscale aspecten van wat een kostenbesparingsoperatie moet wordenzijn eigenlijk nooit concreet bekeken. Sommige ziekenhuizen hebben al een precies beeld van het netwerk waarvan ze deel gaan uitmaken, andere nog niet. De gesprekken daarover waren heel lang niet fiscaal of juridisch gedreven. Maar nu komt de kat wel op de koord en wordt het belangrijk om de concrete gevolgen in kaart te brengen en, waar mogelijk, rechtszekerheid te bekomen. Zeker wanneer je retroactief moet gaan herzien, kan dat een grote impact hebben op de cashflow van ziekenhuis. Er is een duidelijk standpunt nodig van de fiscale administratie. In tussentijd zijn er wel alternatieve mogelijkheden om grote verrassingen te vermijdenWij staan regelmatig cliënten bij om zich tot de rulingcommissie van de FOD Financiën te wenden. Daarnaast kunnen ziekenhuizen zich ook wenden tot de btw-administratie om eeakkoord te verkrijgen rond een bepaalde werkwijze. Een rotsvast en globaal fiscaal kader voor de sector is dat niet: een ruling of akkoord wordt immers afgeleverd op individuele basis en mag ook niet ingaan tegen de wet, dus voorlopig blijft het juridisch vacuüm bestaan. 

Laat een commentaar na

Your email address will not be published. Required fields are marked *