Ziekenhuisnetwerken in het vizier van de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA)

De Belgische Mededingingsautoriteit heeft recent een nota aan de ziekenhuizen bezorgd waarbij het aankondigt dat de ziekenhuisnetwerken mogelijks als een concentratie bij de BMA moeten aangemeld worden. Diego Fornaciari doctoreerde over dit onderwerp en geeft inzicht in de gevolgen van het standpunt van de BMA. Hij is advocaat gezondheidsrecht bij resolut. 
Het mededingingsrecht is geen nieuwe wetgeving, maar toch heeft de BMA nu pas de ziekenhuizen hierop geattendeerd. Hoe komt dat 

Diego Fornaciari – Advocaat Gezondheidsrecht, Resolut

Diego Fornaciari: “Het mededingingsrecht is inderdaad niet nieuw en is al jaren van toepassing, ook op de ziekenhuissector. Ik doctoreerde ongeveer tien jaar geleden over het onderwerp en merkte toen dat met de mogelijke implicaties weinig rekening werd gehoudenDaar is verandering in gekomen. De laatste jaren worden actoren in de zorg meer en meer beschouwd als ondernemingen en dat heeft tot het inzicht geleid dat hier juridisch ook bepaalde gevolgen aan vasthangen. Niet alleen door het mededingingsrecht, maar door het economisch recht in zijn geheel. Nu spreken we over het mededingingsrecht, binnenkort wellicht over de B2B wetgeving enzovoort.  
De interesse van de BMA is opgewekt door de nieuwe wetgeving op de ziekenhuisnetwerken. De BMA heeft deze wetgeving onderzocht en vastgesteld dat, als gevolg van deze wetgeving, een bepaalde concentratie kan tot stand komen die in principe onder de meldingsplicht valt die in het mededingingsrecht is voorzien. 
Wanneer kan een ziekenhuisnetwerk dan beschouwd worden als een concentratie?  
Er wordt gesproken van een concentratie als de samenwerking leidt tot een duurzame wijziging in de zeggenschap van de ondernemingen. Dat is een feitelijke beoordeling, die afhankelijk is van de samenstelling van de organen, wijze van besluitvorming, enz. Daarom wil de BMA nu voor elk ziekenhuisnetwerk afzonderlijk nagaan of er al dan niet sprake is van een concentratie.  
De netwerken werden opgelegd door de wetgever, wordt daar rekening mee gehouden?  
Ziekenhuizen zijn verplicht om toe te treden tot een ziekenhuisnetwerk, en ook de minimale bevoegdheden van het netwerk zijn in de wetgeving vastgelegd. Maar de BMA is tot de conclusie gekomen dat er naast deze minimale verplichtingen, ook een ruime vrijheid is voor de ziekenhuizen om zelf de invulling van het netwerk te bepalen. En zelfs als de netwerken zich beperken tot de minimale invulling, is het volgens de BMA nog altijd mogelijk dat het netwerk als een concentratie zal beschouwd worden. Het is vooral de beslissingsstructuur van het ziekenhuisnetwerk die doorslaggevend zal zijn. 
Wat betekent een aanmeldingsprocedure precies voor de ziekenhuizen 
Bij een aanmeldingsprocedure wordt nagegaan wat de impact is van de beoogde concentratie op de relevante markten. De BMA moet nagaan of er ten gevolge van de concentratie geen negatieve effecten kunnen ontstaan voor bijvoorbeeld de patiënten of andere ziekenhuizenHet is niet alleen een juridische, maar vooral een economische oefening. Er moet immers onderzocht worden wat de relevante geografische en productmarkten zijn, welk marktaandeel het netwerk op deze markten heeft, enz. Er zullen dus heel wat data beschikbaar gesteld moeten worden en de ziekenhuizen moeten er rekening mee houden dat er daarvoor voldoende personeel is.”  
In het buitenland worden concentraties tussen ziekenhuizen al langer aangemeld bij de nationale mededingingsautoriteit. Kunnen we daar iets uit leren? 
In Nederland en Frankrijk is de aanmelding van concentraties tussen ziekenhuizen reeds jaren een gangbare praktijk. Hoewel de gezondheidszorgsystemen natuurlijk verschillen, kunnen voorbeelden uit deze landen zeker inspiratie bieden bij de beoordeling van een eventuele aanmelding in België, zoals bij het afbakenen van de relevante markten. We kunnen uit de precedenten ook leren in welke omstandigheden een concentratie mogelijks problemen kan stellen. Hoewel de meeste concentraties van ziekenhuizen goedgekeurd werden, hebben de nationale mededingingsautoriteiten in Nederland en Frankrijk soms ook bepaalde verplichtingen opgelegd waaraan de concentraties moeten voldoen, zoals een verbod op exclusiviteitsbedingen in de relatie ziekenhuis – ziekenhuisarts.  
Betekent dit nu dat bepaalde netwerken mogelijks aan banden gelegd zullen worden door de BMA 
We mogen het doel van de ziekenhuisnetwerken niet uit het oog verliezen. Zeker in samenhang met de regionale zorgstrategische planning. Het zorgstrategisch plan dat door elk netwerk zal opgemaakt worden, vertrekt vanuit verschillende uitgangspunten: het zorglandschap aanpassen aan de zorgbehoefte van de bevolking, het garanderen van een solide basisaanbod, het concentreren van expertise en het rationaliseren van het hoogtechnologisch zorgaanbod. Dit is een legitiem doel waarmee de BMA ook rekening zal houden bij de analyse van een eventuele aanmelding. 

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws en leerrijke events?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwsbrief.