Ziekenhuisstewards als meerwaarde voor beveiligingsplan

De meeste ziekenhuizen vragen een vergunning aan voor punt 1 (goederenbewaking) + 5 (persoonscontrole) van art. 1 Wet Tobback, vermits de andere punten niet echt toepasselijk zijn. Onder goederenbewaking in ziekenhuizen wordt bijvoorbeeld verstaan het voorkomen of behandelen van diefstal of vandalisme, zowel op de parking als in het ziekenhuis. Indien de steward ook bevoegd zal zijn voor de parking moet dit bij de aanvraag verduidelijkt worden.
Onder persoonscontrole wordt onder andere verstaan het beheersen van agressieve patiënten of mensen onder invloed op bijvoorbeeld de spoedafdeling. Alle activiteiten zijn dus mogelijk, zolang ze voldoen aan de wetgeving en zolang er een vergunning is voor aangevraagd.

Uniform

De instelling waar de stewards tewerkgesteld worden, mogen zelf kiezen of deze een uniform dienen te dragen of niet. Indien ze voor een uniform opteren, moet deze voldoen aan de wettelijke eisen (art. 8 Wet Tobback).
Door Binnenlandse Zaken zijn een aantal kleuren vooropgesteld waaruit gekozen kan worden voor de uniformen. Blauw is bijvoorbeeld niet toegestaan, omdat dit de kleur is van de politiediensten. Zo heeft één van de vergunde ziekenhuizen gekozen voor de kleuren zwart en rood. De kledijstukken van het uniform zijn vrij te kiezen. Sommigen opteren voor een broek en hemd, anderen voorzien daarbij ook een das en een vest. Het uniform moet niet meer ter goedkeuring worden voorgelegd aan Binnenlandse Zaken, maar hier kan wel een controle op komen door de overheidsdienst. Het verplichte embleem is de V van Vigilis (Algemene Directie Veiligheids- en Preventiebeleid van de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken). Dit moet op een herkenbare en zichtbare plaats worden aangebracht op het uniform. De ziekenhuizen zijn vrij al dan niet ook een embleem van het ziekenhuis aan te brengen.

Documenten

Een aanvraag voor vergunning kan geweigerd worden door de Directie Private Veiligheid indien de nodige documenten niet worden geleverd of indien de leidinggevende of iemand van de Raad van Beheer niet voldoen aan de wettelijke voorzieningen. Indien bijvoorbeeld iemand van de Raad van Beheer een correctionele veroordeling heeft gehad (moet zelfs niet voor de rechtbank zijn gekomen), of indien de leidinggevende de wettelijke opleiding niet heeft gevolgd, wordt de vergunning geweigerd (volgens art. 5 Wet Tobback). Deze aanvraag tot een vergunning vormt een lijvig dossier dat ingediend moet worden.

Wettelijke opleiding

Ziekenhuizen hebben drie mogelijkheden wat betreft bewaking. Of ze voorzien geen bewaking, of ze doen beroep op privébewaking of ze kiezen nu voor de stewards. Deze stewards moeten, voor ze in het ziekenhuis beginnen werken, de wettelijke opleiding reeds hebben gevolgd in een erkend instituut, volgens de Wet Tobback. Voor deze opleiding komt het Sociaal Fonds voor privé-ziekenhuizen tussen bij de betaling, ziekenhuizen hebben hier dus geen kosten aan. De inzet van stewards is gratis voor de ziekenhuizen, door de subsidiëring van de FOD Volksgezondheid, zolang de stewards onder de 30 jaar zijn.

Taken

Voorbeelden van taken waarvoor stewards worden ingezet: interne technische controle ’s ochtends, controle van alle alarmen, controle op de parking, sluitingsronde voor de buitendeuren ’s avonds, agressie, begeleiden van patiënten en bezoekers van spoedafdeling naar ziekenhuis (klantvriendelijkheid), vervoer van patiënten, enz…. Een ruim, vrij in te vullen takenpakket is mogelijk. Zij kunnen wel slechts tussen komen volgens de wettelijke bepalingen. Bijvoorbeeld bij het detecteren van een technisch defect dienen zij de technische diensten te bellen en niet zelf te interveniëren.

Veel interesse

Er is erg veel interesse voor de openstaande vacatures van ziekenhuisstewards, ook uit de bewakingswereld zelf, omdat de stewards meer regelmatige uren hebben. Meer dan 60 ziekenhuizen hebben reeds een aanvraag ingediend bij de Directie Private Veiligheid. Vele dossiers zijn nog in behandeling. Enkele ziekenhuizen die reeds een vergunning hebben zijn onder andere het AZ Maria Middelares in Gent, het AZ Groeninge in Kortrijk, het Sint-Blasiusziekenhuis in Dendermonde, het Stedelijk ziekenhuis in Aalst, het AZ OLV Ter Linden in Knokke-Heist, het AZ Koningin Fabiola in Blankenberge, het Imelda Ziekenhuis in Bonheiden en het H. Hartziekenhuis in Mol. Een lijst is te vinden op de website van Vigilis (www.vigilis.be).
 
 
 

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws en leerrijke events?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwsbrief.