Typ om te zoeken

HR

Ziekenhuizen Bonheiden, Lier en Mechelen ondertekenen intentieverklaring netwerkvorming

Delen

Vandaag tekenden het Imeldaziekenhuis uit Bonheiden, het H.-Hartziekenhuis van Lier en het AZ Sint-Maarten uit Mechelen/Duffel een intentieverklaring voor het oprichten van een ziekenhuisoverschrijdend netwerk voor het zorggebied Mechelen – Bonheiden – Lier. Deze intentieverklaring is het startschot van intensieve gesprekken tussen de drie partijen om een structurele samenwerking te organiseren en zo het zorgaanbod in de regio te versterken.

“Deze intentieverklaring komt voort uit onze wens om een geïntegreerd zorgaanbod tussen de verschillende ziekenhuizen uit te bouwen en om elkaars werking te versterken” vertelt Guido Van Oevelen, voorzitter van de stuurgroep. “Het is onze ambitie deze intentieverklaring te vertalen naar een concrete kaderovereenkomst.” Belangrijke elementen die de komende maanden een rol zullen spelen, zijn o.a. collectieve verantwoordelijkheden en een gelijkwaardige partnership van alle ziekenhuizen. “Het moet een win-win situatie zijn” vult Guido Van Oevelen aan. “Het einddoel is het aanbieden en waarborgen van kwaliteitsvolle, acute en basiszorg dichtbij de patiënt en dat op elke locatie. Ook een optimale samenwerking met de partners uit het horizontale netwerk van het ziekenhuis, zoals o.a. huisartsen, paramedici en woonzorgcentra staat centraal.”

De partners willen een intersectoraal netwerk uitbouwen waarbij alle zorgvormen die nu aanwezig zijn worden ingebracht. Zij kiezen voor een gefaseerde werking waarbij op de eerste plaats werk wordt gemaakt van een ziekenhuisnetwerk.

Netwerkvorming is geen nieuwkomer in de ziekenhuiswereld. De overheid is immers bezig regels op federaal niveau vast te leggen met het oog op een hertekening van de financiering van ziekenhuizen op niveau van een netwerk. Verwacht wordt dat de regelgeving tegen eind 2017 zowel op federaal als Vlaams niveau zal vastgelegd zijn. “In functie van de beslissingen door de overheid zullen de partners samen beslissen over de te maken keuzes over gespecialiseerde zorgfuncties en electieve zorgprogramma’s. De overheid zal het kader en de spelregels uitschrijven voor de organisatie van de zorgopdrachten. Dit wil concreet zeggen dat de overheid zal beslissen welke zorgopdracht op welk niveau en op hoeveel plaatsen mag worden aangeboden. Hoe onze ziekenhuizen dit daarna zullen verdelen, is de oefening die we de komende maanden zullen maken” vult Guido Van Oevelen nog aan.

Dat uitgerekend deze drie ziekenhuizen intense gesprekken zullen voeren, is geen verrassing. “We werken nu al op enkele vlakken samen. Denk maar aan de overeenkomst tussen AZ Sint-Maarten en Imeldaziekenhuis op vlak van cardiale pathologie, radiotherapie en palliatieve zorgen of de samenwerkingsovereenkomst tussen Imeldaziekenhuis en H.-Hartziekenhuis Lier over pijntherapie, of de samenwerking tussen H.-Hartziekenhuis Lier en AZ Sint-Maarten op vlak van radiotherapie en nefrologie, om maar enkele voorbeelden te noemen. Ook nieuwe samenwerkingen tussen de drie ziekenhuizen zijn in de maak. Naast de officiële samenwerkingen is er ook veel uitwisseling van expertise” aldus Guido Van Oevelen.

De komende maanden zullen vier werkgroepen met deelnemers uit de verschillende ziekenhuizen aan de slag gaan om een kaderovereenkomst op te maken. Deze zal vastleggen met welke timing en binnen welk financieel en juridisch model we medische en logische activiteiten kunnen organiseren in dit samenwerkingsverband. Er wordt gemikt op eind 2017 om deze kaderovereenkomst klaar te hebben.

Over het Imeldaziekenhuis

Het Imeldaziekenhuis is een algemeen ziekenhuis gelegen in een rustige groene omgeving, de bossen van Bonheiden. Met 1400 medewerkers, 130 artsen en 150 vrijwilligers dragen we samen zorg voor mensen. In ons omgaan met patiënten én met collega’s dragen we hartelijkheid en vriendelijkheid hoog in het vaandel. Wij beschikken over 502 bedden voor klassieke hospitalisatie en een dagziekenhuis met 94 bedden, goed voor bijna 24.000 opnames en bijna 41.600 dagziekenhuisopnames per jaar. Op jaarbasis hebben in ons ziekenhuis 184.200 consultaties plaats. Kwalitatieve zorg bieden aan zoveel patiënten kan enkel door enthousiast teamwork. Door het voorzien van de meest innoverende technieken en mede dankzij het continu bijscholen van medewerkers zijn we een modern en dynamisch ziekenhuis.

www.imelda.be

Over H.-Hartziekenhuis Lier

Het H.-Hartziekenhuis Lier is een algemeen ziekenhuis met regionale uitstraling. Het biedt een brede waaier van gespecialiseerde medische, medisch-technische en poliklinische diensten. Het ziekenhuis telt 451 bedden, goed voor jaarlijks zo’n 14.000 opnames en 90.000 raadplegingen. Het dagziekenhuis telt gemiddeld een 16.000 ambulante patiënten.
Het streeft naar een geavanceerde zorg- en dienstverlening onder het motto een hart voor zorg. Daartoe zetten zich dagelijks zo’n 1300 mensen (artsen, verpleegkundigen, schoonmaaksters, koks, apothekers en anderen) in.  

www.hhzhlier.be 

Over AZ Sint-Maarten
AZ Sint-Maarten is een groot, regionaal ziekenhuis met drie campussen: campus Leopoldstraat en Zwartzustersvest te Mechelen en campus Rooienberg in Duffel. We staan voor professionele, toegankelijke en betaalbare zorg die we continu verbeteren. Ons ziekenhuis telt 660 erkende ziekenhuisbedden en meer dan 80 plaatsen in het dagziekenhuis. Er werken 180 geneesheer-specialisten, 1300 andere medewerkers en een 200-tal vrijwilligers. Jaarlijks behandelen we rond de 47.000 patiënten, waarvan meer dan de helft in dagbehandeling. Nog eens ruim 320.000 patiënten bezoeken onze poliklinieken voor een technisch onderzoek of raadpleging. AZ Sint-Maarten maakt samen met een 20-tal andere gezondheidszorg- en welzijnsinstellingen deel uit van de vzw Emmaüs, een christelijk geïnspireerde gezondheidszorgvoorziening. 

AZ Sint-Maarten is in voorbereiding om de drie campussen samen te brengen onder één dak, een hypermodern nieuwbouwziekenhuis ter hoogte van de R6-Liersesteenweg. De inhuizing zal plaatsvinden in het najaar van 2018. Meer info en werfnieuws is beschikbaar via www.azsintmaarten.be/nieuwbouw.

Bron: AZ Sint-Maarten – eigen berichtgeving

Tags:

Je houdt waarschijnlijk ook van