witgelekruis_zorganderstv.jpg

Ziekenhuizen krijgen toegang tot dossiers Wit-Gele Kruis via online applicatie

Het Wit-Gele Kruis en het Collaboratief Zorgplatform Vlaanderen (CoZo) werken samen om alle ziekenhuizen eenvoudige toegang te geven tot de patiëntendossiers van het Wit-Gele Kruis. Deze gegevensdeling verloopt via het online platform mijnWGK. Door de koppeling tussen CoZo en de andere hubs zullen alle ziekenhuizen makkelijk toegang krijgen tot de patiëntengegevens. Samen met CoZo willen hierdoor de zorg voor, tijdens en na een ziekenhuisopname of bij een consultatie in het ziekenhuis verbeteren.

Eind 2016 werd het online mijnWGK-platform gelanceerd door het Wit-Gele Kruis. Dit platform biedt inzage in het elektronisch verpleegdossier van de patiënten die in zorg zijn bij het Wit-Gele Kruis. De arts kan bekijken welke zorgen er verleend worden aan een patiënt thuis, hij kan de laatste parameters en observaties opvolgen alsook verslagen of foto’s raadplegen. Intussen gebruiken reeds meer dan 3.500 artsen de applicatie.

In eerste fase kregen huisartsen toegang tot het platform via een beveiligde website en via een rechtstreekse link geïntegreerd in de belangrijkste softwarepakketten voor huisartsen. In tweede fase optimaliseert het Wit-Gele Kruis nu ook de samenwerking met ziekenhuizen om nog betere zorgverlening voor patiënten mogelijk te maken.

CoZo

CoZo Vlaanderen maakt deel uit van het federale eHealth-HUB-metaHUBsysteem en is met 110 aangesloten instellingen (algemene en psychiatrische ziekenhuizen, revalidatiecentra, poliklinieken, extramurale labs en radiologiepraktijken) de grootste hub in Vlaanderen. Patiënten moeten via een ‘informed consent’ uitdrukkelijk de toestemming geven om hun gegevens te delen. De zorgverlener krijgt toegang tot het dossier als er een geldige therapeutische relatie is.

Koppeling tussen mijnWGK en CoZo

Het mijnWGK platform maakt gebruik van de eHealth-basisdiensten voor de controle van de geïnformeerde toestemming, de therapeutische relatie en de beveiligde toegang. Daardoor is het mogelijk om een Single Sign On-koppeling te maken met CoZo. Er wordt ook een koppeling voorzien tussen mijnWGK en andere hubs: Vlaams Ziekenhuis Netwerk, Réseau santé Wallon, Abrumet.

Van op CoZo zal een zorgverstrekker met 1 druk op de knop kunnen meekijken in het dossier van de thuisverpleegkundige en kunnen overzichten van de thuiszorg geconsulteerd worden samen met alle andere binnen eHealth gedeelde medische data. De zorgverstrekker zal ook de mogelijkheid hebben om via een beveiligde weg feedback te geven aan de thuisverpleegkundige. Aanvankelijk zullen enkel artsen toegang hebben tot mijnWGK, binnenkort wordt dit ook uitgebreid naar andere zorgverleners (verpleegkundigen in het ziekenhuis, …).

Tom Fiers (coördinator CoZo): “Dankzij de integratie van mijnWGK in CoZo zullen alle artsen in Vlaanderen die gebruik maken van CoZo of een andere hub vanuit hun specialistisch pakket, webinterface of EPD binnenkort de mijnWGK applicatie kunnen gebruiken om informatie van patiënten van het Wit-Gele Kruis te consulteren.”

eGezondheid

Het Wit-Gele Kruis en CoZo zijn al jaren voortrekkers van gegevensdeling in de zorg. Het is dan ook een logische stap dat platformen die tot de “eerste lijn” behoren naadloos worden geïntegreerd in platformen die tot de “tweede lijn” behoren. Enkel op die manier is optimale multidisciplinaire zorgverlening mogelijk.

Piet Vanthemsche (voorzitter Wit-Gele Kruis): “IT wordt de ruggengraat van de transmurale zorg. Onze verpleegkundigen registreren al meer dan 5 jaar alle gegevens van hun patiënten via tablets die permanent via 4G verbonden zijn met elkaar. Daardoor verloopt de interne gegevensdeling binnen de organisatie optimaal. Een jaar geleden namen we het initiatief om een project op te zetten om die gestructureerde gegevens ook op een veilige manier te kunnen delen met externen. We krijgen veel positieve reacties van huisartsen en zullen nu dankzij de link met CoZo ook ziekenhuizen en specialisten eenvoudig toegang geven tot het platform.”

Toekomst

De koppeling tussen het mijnWGK-platform en CoZo wordt in Vlaanderen en Brussel de komende maanden stelselmatig uitgerold. Ook de patiënten, hun vertrouwenspersonen en andere zorgverleners krijgen toegang tot het mijnWGK-platform en kunnen zo hun dossier opvolgen. Het Wit-Gele Kruis hoopt op die manier de zelfzorg van patiënten verder te stimuleren, de zorg naadloos te laten verlopen en de uitwisseling van patiëntengegevens vlotter te laten verlopen. CoZo en Wit-Gele Kruis bekijken intussen hoe ze de koppeling tussen beide systemen ook kunnen inzetten in de projecten rond thuishospitalisatie, mobile Health en chronische zorg.

Bron: Wit-Gele Kruis – eigen berichtgeving

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws en leerrijke events?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwsbrief.