Typ om te zoeken

HR In the spotlight

ZorgAnders is voortaan ZORG Magazine

Delen

ZorgAnders herdoopt zich tot ZORG Magazine, het gerenommeerde vakblad dat het zorgmediabedrijf uitgeeft. Onder die nieuwe naam blijft het leidinggevenden in de zorgsector inspireren via printpublicaties, online nieuws en events.

“Er was wat onduidelijkheid op de markt over de naam ‘ZorgAnders’”, zegt Sam Baro, CEO van de Belgische Planet Group, die onder meer het zorgmediabedrijf runt. “De oude naam communiceerde niet echt dat het om een zorgmediabedrijf gaat. In een telefoontje dat onze medewerkers kregen, werden we bijvoorbeeld geassocieerd met het wassen van beddenlakens. We willen nu dus naar de leidinggevende zorgprofessional stappen met een duidelijker verhaal, waarbij ons product ZORG Magazine nu centraal staat. De dienstverlening en producten blijven dezelfde, maar op deze manier doen we eventuele verwarring verdwijnen over de lading die door de vlag wordt gedekt.”

Print
ZORG Magazine blijft op drie pijlers steunen. De eerste daarvan zijn de printpublicaties van het bedrijf. Met op de eerste plaats natuurlijk ZORG Magazine zelf, het vakblad voor leidinggevenden in de zorgsector, dat met een inhoudelijk hoogkwalitatieve aanpak en vanuit een pragmatische invalshoek bericht over relevante hot topics in de zorgsector. Alles wat leidinggevenden in de zorgsector moeten weten om hun job te doen wordt erin belicht. “Het is een vertrekpunt dat we ook doortrekken naar onze andere pijlers: hoe doen anderen het, wat kan ik leren van anderen?”, zegt Baro. “Een belangrijk aandachtspunt is dat we een sterk accent leggen op de praktijk, met verhalen waarin zorgprofessionals van elkaar kunnen leren, en die ze met elkaar in contact brengen.”
Naast ZORG Magazine geeft het zorgmediabedrijf ook Actual Care uit, een om de zes weken verschijnende krant gericht op de bredere zorgprofessional, en Zorg & Techniek, dat technologische innovaties in de zorgsector onder de loep neemt. Daarnaast verschijnen jaarlijks Hospindex en CareHomesIndex, twee jaarboeken die een overzicht geven van de zorgorganisaties in het land.

Online en events
ZORG Magazine heeft, als tweede pijler, ook een sterke online aanwezigheid. Met een e-nieuwsbrief waarin nieuwtjes worden gebundeld vanuit de zorginstellingen. Er is ook een nieuwssite, die vanaf nu dus ook zorgmagazine.be heet, met digitale versies van de artikels die in de magazines verschijnen, jobadvertenties, en inschrijvingsformulieren voor de events van het bedrijf en een ZORG Magazine nieuws-app met dezelfde content. “Op onze onlinepublicaties komen verhalen die de nationale pers nooit halen, maar die wel belangrijk zijn voor zorgmedewerkers”, zegt Evelien Van Hyfte, operationeel directeur van ZORG Magazine. “Verhalen vanuit de zorginstellingen, gericht op andere zorginstellingen. Opnieuw vanuit de filosofie dat ze elkaar kunnen inspireren.”

ZORG Magazine blijft, ten derde, ook de organisator van het Zorgwerkgever van het Jaar-gala, waarop tien awards worden uitgereikt om verdienstelijke zorgorganisaties te belonen en in de kijker te zetten, maar waar opnieuw vooral sterke praktijkcases worden belicht. Onder zijn events blijft ZORG Magazine ook seminaries organiseren, momenten waarop een grote groep professionals nieuwe inzichten krijgen via een opeenvolging van sprekers, en workshops met kleinere groepen, waarop heel pragmatisch nieuwe dingen worden uitgetest.
“Onze events zijn prettige bijeenkomsten, maar ze draaien om meer dan alleen fun”, zegt Van Hyfte. “Er wordt ook kennis overgebracht en er worden praktijkcases besproken. We hebben onze events de afgelopen jaren sterk uitgebouwd, omdat we het belangrijk vinden dat zorgprofessionals hun netwerk uitbreiden, dat ze in contact worden gebracht met elkaar en met mogelijke toeleveranciers. Dat is een rode draad door al onze activiteiten: we heten nu wel ‘ZORG Magazine’, maar we zijn veel meer dan een blad: onze missie is om, via verschillende kanalen, de zorgsector te inspireren en naar een hoger niveau te tillen.”

ZORG Magazine is het vakblad voor leidinggevenden in de Belgische zorgsector. Aansluitend op het vakblad bieden we vanuit het zorgmediabedrijf een pragmatisch lerend netwerk om best practices uit de zorgsector te delen. Dit gebeurt via verschillende vakbladen, digitale kanalen en events zoals seminaries en workshops, alsook de awardshow Zorgwerkgever van het Jaar en een eigen buitenlands Zorgcongres.

Op die manier willen we de sector inspireren en naar een hoger niveau tillen.

Sam Baro, CEO ZORG Magazine
Evelien Van Hyfte, Operationeel Directeur ZORG Magazine

 

Laat een commentaar na

Your email address will not be published. Required fields are marked *