Joris Heirbaut en René Van Mieghem, Zorggroep Multiversum

Zorggroep Multiversum: “We moeten nu de gelegenheid grijpen”

Onder de koepel van de Broeders van Liefde valt een rits aan zorgvoorzieningen, niet alleen psychiatrische ziekenhuizen en verzorgingstehuizen, maar ook orthopedagogische centra, ouderzorg, verslavingszorg en meer. Wij spraken met René Van Mieghem (manager administratie, financiën en IT) en Joris Heirbaut (directeur organisatie en HR) van Zorggroep Multiversum over de financiële impact van het coronavirus en aankomende periode. 

Wat volgens beide heren zeker een pluim verdient? De snelle actie van de overheid. “Ze is vlug met liquide middelen over de brug gekomen”, opent René Van Mieghem het gesprek. “Wat Multiversum betreft (gespecialiseerd in geestelijke gezondheidszorg) was dat ruim voldoende. Om te bepalen waar we recht op hebben, gebruikt men echter complexe berekeningen die weinig transparant en moeilijk te controleren zijn. De finale balans weten we pas in 2023. Dat is een bezorgdheid. En we zijn nog niet van corona af.” 

Respect, maar er is ook een keerzijde 

Joris Heirbaut: “Sinds 1 juli is het IFIC-loonsystemen volledig voor de volle honderd procent uitgerold, wat uiteraard een enorme vooruitgang is en we ontegensprekelijk mede te danken hebben aan corona – hoe wrang dat dat ook mag klinken. Het is fijn dat de sector meer respect heeft gekregen en dat er meer aandacht is voor (geestelijke) gezondheid en welzijn.”  

“Corona heeft ook geleid tot meer handen aan het bed, onder andere via het Zorgpersoneelsfonds. De grote vraag is of je die mensen ook gaat vinden. Nu al dreigt het vechten te worden voor de mensen met de juiste diploma’s of competenties. Een goed HR-beleid is meer dan ooit een kritische succesfactor in onze sector. Een ander pijnpunt zijn de ingewikkelde structuren op financieel en regelgevend vlak. Als lid van de Broeders van Liefde kunnen we gelukkig onze expertise met collega-voorzieningen delen, maar de complexiteit kom je op alle niveaus tegen. We moeten nu de gelegenheid grijpen om hier wat aan te doen.” 

Een nog onduidelijke eindbalans 

René Van Mieghem: “Onderaan de lijn willen we uiteraard weten wat de extra kosten waren en wat er precies wordt gecompenseerd. Bij ons is het vooral de extra arbeidstijd die ons parten heeft gespeeld. Een jaar lang waren we quasi voltijds bezig met het beheersen van de crisis. Bovenop de klassieke quarantainemaatregelen moesten we voor patiënten een gans logistiek-administratief proces opzetten om te kunnen zorgen voor extra kleding of een pakje sigaretten. Uitgang of bezoek was immers niet mogelijk.”  

“Op vlak van personeelsbeleid hadden we een hoger absenteïsme (plus twee procent ten opzichte van 2019) door besmettingen op afdelingen, waardoor de meeruren van andere medewerkers stegen. En er zijn ook een aantal verborgen posten die je niet in euro’s kan uitdrukken, maar op een of andere manier wel terugkomen in de eindbalans. Zo heeft corona ons accreditatietraject en een aantal andere belangrijke projecten vertraagd. En nogmaals, corona is nog niet voorbij. Een van onze PVT-campussen kampte recent nog met besmettingen.” 

Enkele take-aways 

Joris Heirbaut: “Wat we nog meer meenemen uit de crisis? Alles wat ‘tele’ is, kwam versneld tot stand. Dat was een uitdaging. Onze infrastructuur was daar niet klaar voor en op een nieuwe laptop moet je nog steeds drie maanden wachten. Maar ik denk dat iedereen ondertussen de aanvullende voordelen van telewerken en telegeneeskunde heeft ingezien. Zo is de zorg op afstand mee geïntegreerd in de nieuwe conventie aangaande de terugbetaling van de psychologische zorg in de eerste lijn. De crisis heeft ook gezorgd voor een nog betere relatie met onze artsen. Verder denk ik aan de uitstekende ondersteuning van Zorgnet-Icuro, de pragmatische samenwerking met IDEWE en, niet te vergeten, de enorme veerkracht én bereidheid van al onze medewerkers. Dat was misschien nog wel de belangrijkste take-away! Gedeelde smart is nog steeds halve smart.” 

Lees ook dit artikel: https://zorgmagazine.be/financiele-impact-coronacrisis-op-zorg/

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwbrief.