Zorginnovatiecluster Zuid-Oost-Vlaanderen als hefboom voor bedrijvigheid en tewerkstelling

“De ambities zijn groot: Zuid-Oost-Vlaanderen wil op termijn uitgroeien tot het Vlaams centrum voor inspiratie, innovatie en incubatie voor bedrijven die toeleveren aan de zorgsector. Voor de afbakening van het werkingsgebied wordt de RESOC-indeling gebruikt: de 21 steden en gemeenten in het Zuiden van Oost-Vlaanderen,” vertelt Chris Taelman, projectcoördinator Zorgeconomie.

Zorgeconomie

De doelstelling van de Zorginnovatiecluster is van economische aard. “Hoewel het zorgaspect er onlosmakelijk mee verbonden is, vormt de zorgverlening op zich niet het aandachtspunt van de nieuwe organisatie. Ten aanzien van de zorginstellingen zal het voornamelijk gaan over het personeelsbeleid, de optimalisatie van processen en het sneller initiëren van innovaties.”
Waar de Zorginnovatiecluster zich wel op zal toeleggen zijn alle economische activiteiten die direct of indirect een relatie hebben met zorg. “In essentie gaat het om drie vagen: hoe kan zorg een hefboom zijn voor ondernemerschap of economische bedrijvigheid? Hoe kunnen personele en financiële middelen effectiever en efficiënter ingezet worden? Hoe kan de zorgsector dienst doen om directe of indirecte tewerkstelling te creëren?”

Faciliterend kader

Om ondernemerschap in zorgeconomie te ondersteunen moet een faciliterend kader gecreëerd worden. “Twee voorname aspecten van dat kader zijn het aanbieden van een kennisnetwerk en ondersteuning bij vestiging en ontwikkeling van zorgeconomische activiteiten in Zuid-Oost-Vlaanderen. Met een kennisnetwerk wordt bedoeld dat ondernemers in zorgeconomie een beroep moeten kunnen doen op verzamelde expertise en interessante contactpersonen. Ondersteuning bij vestiging en ontwikkeling wil zeggen dat de Zorginnovatiecluster beleidsvoerders op diverse niveaus zal stimuleren om een ondernemingsvriendelijk klimaat te ontwikkelen met specifieke aandacht voor zorgeconomie.”

Motor voor opleidingen

Om goed gevormd personeel te hebben, moet een voldoende kwalitatief opleidingsaanbod aanwezig zijn. “De Zorginnovatiecluster wil de motor zijn om in de toekomst hogeschoolopleidingen, secundair onderwijs, CVO- en VDAB-opleidingen in de regio blijvend aan te bieden. Gezien de afwezigheid van universitaire centra zal voorlopig minder aandacht besteed worden aan universitaire Masteropleidingen.”
Wanneer over zorgeconomie in termen van onderwijs gesproken wordt, kunnen twee groepen onderscheiden worden. “Enerzijds zijn er de richtingen die een zorgberoep als finaliteit hebben. Anderzijds gaat het om opleidingen die mogelijkheden bieden om ondersteunende diensten aan de zorgsector te verlenen of er nieuwe producten of diensten voor ontwikkelen,” besluit Chris Taelman.

Bert Verbeke

 

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws en leerrijke events?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwsbrief.