Zorgnet-Icuro reageert: Er zijn voldoende woonzorgcentra, ook aan zee!

Vandaag staat in verschillende kranten te lezen dat er aan de Belgische kust een tekort van 1.500 rusthuisbedden zou zijn. Tot die conclusie komt prof. Christel Geerts (VUB) op basis van cijfermateriaal dat ze verzamelde. Zorgnet-Icuro is hoogst verbaasd over die uitspraak van prof. Geerts. Uit de informatie die Zorgnet-Icuro ontvangt, kunnen we opmaken dat er momenteel helemaal geen tekort is aan plaatsen in de woonzorgcentra aan de kust. Dit is nodeloos paniek zaaien onder de bevolking.

De woonzorgcentra in de kustgemeenten geven net het omgekeerde signaal van wat prof. Geerts beweert. Er zijn de laatste jaren heel wat nieuwe woonzorgcentra en assistentiewoningen bijgekomen, de wachtlijsten zijn drastisch gekrompen. Wie vandaag nood heeft aan zorg, kan meestal op korte termijn terecht in het woonzorgcentrum van zijn/haar keuze. Het is positief dat de Vlaamse Regering de afgelopen jaren en op vandaag nog steeds sterk inzet op capaciteitsuitbreiding. Vanuit de ouderenzorgsector zelf komt nu het signaal dat er momenteel voldoende woonzorgcentra zijn. Het is aangewezen nu vooral in te zetten op diensten die de thuiszorg ondersteunen, zoals dagverzorging, lokale dienstencentra en kortverblijf. Mensen willen immers zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving blijven en daar zorg ontvangen. Ze maken meestal pas de overstap naar een woonzorgcentrum als ze zwaar zorgbehoevend zijn. Daarom moeten we ook verder investeren in een betere personeelsomkadering voor die zwaar zorgbehoevenden in de bestaande woonzorgcentra. 

Prof. Geerts neemt in haar analyse enkel de demografische evolutie in ogenschouw. Dat is een zeer eenzijdige benadering. Er leven inderdaad veel senioren aan de kust. Maar dat impliceert niet dat zij morgen allemaal zullen willen verhuizen naar een woonzorgcentrum. Heel wat 60- tot 75-jarigen genieten van hun pensioen aan zee en zullen pas binnen 10 tot 20 jaar misschien nood hebben aan een verblijf in een woonzorgcentrum. Voor alle duidelijkheid: woonzorgcentra ondersteunen zwaar zorgbehoevende ouderen met (zware) lichamelijke beperkingen en in vele gevallen een vorm van dementie. Ouderen aan zee, die zorgbehoevend worden, wonen soms liever dichter bij hun familie en verhuizen dan opnieuw naar het binnenland. Zoals al aangehaald is de gemiddelde  zorgzwaarte van bewoners in de woonzorgcentra het afgelopen decennium sterk gestegen. Ouderen verhuizen later naar een woonzorgcentrum met een kortere verblijfsduur tot gevolg. Dat betekent dat de bestaande woonzorgcentra binnen hun huidig aantal woongelegenheden meer zwaar zorgbehoevenden kunnen ondersteunen. Laten we ons dus niet blindstaren op de demografische evoluties en kijken naar de echte noden van onze ouder wordende bevolking.

Bron: Zorgnet-Icuro – eigen berichtgeving

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwbrief.