Zorgnet Vlaanderen vraagt om accreditering zorgvoorzieningen

Bij accreditatie geeft een onafhankelijke instantie na een grondige doorlichting een geschreven garantie dat een product, een proces of een dienst voldoet aan specifieke eisen. Daarbij wordt in de zorg rekening gehouden met de patiëntentevredenheid, de resultaten, de medewerkerstevredenheid en de maatschappelijke meerwaarde. Voor Zorgnet Vlaanderen vertrekt accreditatie vanuit een streven naar maximale kwaliteit van zorg. Mensen met actuele terreinexpertise verrichten de controles, zodat goede praktijken zich sneller verspreiden binnen de gezondheidszorg.

Niet langer wachten

Zorgnet Vlaanderen vindt dat een dergelijke accreditatie in Vlaanderen niet langer op zich mag laten wachten. Elke patiënt heeft het recht te weten welke inspanningen zijn zorgvoorziening levert om hem de best mogelijke zorgen te verlenen met de beschikbare middelen. De patiënt kan immers wel een oordeel vellen over de vriendelijkheid van het onthaal en over de kwaliteit van de kamer, maar over de zorg kan hij zelf moeilijker oordelen.
Elke patiënt heeft bovendien recht op een goede prijs-kwaliteitverhouding. Accreditatie moet ervoor zorgen dat de patiënt beter geïnformeerd en actiever kan kiezen op basis van objectieve kwaliteitscriteria. Als Vlaanderen de kwaliteit van zijn zorg internationaal positioneert, is het belangrijk om correcte vergelijkingen te treffen waarbij rekening wordt gehouden met het budgettaire karakter.
Elke patiënt heeft tenslotte recht om te weten welke keuzes men beleidsmatig maakt in de zorg. Accreditatie zorgt ervoor dat de kwaliteit eindelijk een wezenlijk argument wordt in het politiek-maatschappelijk debat over een correcte verdeling van de beschikbaar gestelde budgetten. Die moeten worden toebedeeld op basis van objectieve, breed gedragen criteria waarin een belangrijke plaats wordt weggelegd voor de kwaliteit van de zorg.

Ruimte voor personeelsomkadering

Zorgnet Vlaanderen vraagt de overheid om de zorgvoorzieningen die zich laten accrediteren niet af te remmen in hun ambities. Eerst en vooral zouden internationale geaccrediteerde voorzieningen moeten worden vrijgesteld van de huidige inspecties. Ook mag de accreditatie de zorgverleners niet weghalen van de eigenlijk zorg. De overheid moet daarom ruimte schappen in de personeelsomkadering door ofwel de huidige administratieve overlast drastisch naar beneden te halen ofwel door extra financiering te voorzien.

Bert Verbeke

 

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws en leerrijke events?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwsbrief.