Zorgvraaggerichte benadering in de psychiatrie vraagt om een derde generatie EPD

“Wij zijn in 2000 gestart met PDP – het EPD-programma van Partezis – en tot op heden werken we daar nog steeds mee. PDP is eigenlijk zowel een ‘archiefkast’ waar je heel wat input kan insteken alsook een intern communicatiemiddel voor de zorgverlener. Inmiddels heeft onze organisatie een kanteling ondergaan waarbij we van bij de opname de zorgvraag centraal stellen. Dat is overigens geen makkelijke opgave. Eens de zorgvraag gedetecteerd kunnen wij een geïndividualiseerd zorgprogramma, –traject en –doelen uitschrijven. Ook dat is een nieuw gegeven waarbij interdisciplinair werken centraal staat en organiseren we workshops over de zorgeenheden heen. Deze nieuwe procesbenadering vroeg ook om een dynamischer EPD-systeem. Uiteindelijk hebben wij hierbij gekozen voor het REGAS patiëntvolgsysteem. Het systeem beschikt over een ‘behandelmotor’ die het ganse zorgproces kan aansturen en ondersteunen. Dat is precies waar wij nood aan hebben.”

Charter

“Het nieuw EPD is een ingrijpend verhaal dat zijn impact heeft op alle zorgactoren binnen het ziekenhuis. Vandaar ook dat wij gekozen hebben voor een projectmatige aanpak en wij kunnen daarbij rekenen op het engagement van veel medewerkers. Centraal staat een eigen ontwikkeld ‘Charter’ dat aangeeft aan welke criteria het nieuwe EPD moet voldoen. Dit ‘Charter’ bewaakt als het ware het ganse proces. Voor wat betreft de inhoud van het EPD werden – via een mind mapping – een reeks topics geformuleerd die nadien uitmonden in een aantal themagroepen. Concreet gaat het om 9 groepen die aan de slag gaan met een aantal thema’s. In de sleutel-thema-groepen betreft het onder meer ‘Zorgprogramma’s en primaire zorgprocessen’, ‘Vraaggerichte zorg en inbreng van patiënten’, ‘Output en indicatoren’, enz. In de ‘ad-hoc-themagroep’ gaat het onder meer over ‘rechten-rollen-veiligheid, toegankelijkheid & noodprocedures’, ‘archivering’ en ‘opleiding van interne medewerkers’. Talrijke medewerkers zijn op één of andere manier betrokken bij de uittekening van het nieuwe EPD, maar wij staan open voor de input van alle personeelsleden. Vandaar dat wij een kanaal voor feedback in het leven hebben geroepen voor alle mogelijke tips, opmerkingen en suggesties.”

Gemeenschappelijke modules

“Zoals eerder gezegd zoeken Psychiatrische Ziekenhuizen naar samenwerkingsverbanden. Daarin past ook de gezamenlijke aankoop van het REGAS patiëntvolgsysteem door 7 Psychiatrische Ziekenhuizen, verenigd in de ePZAM-groep en de voorzieningen van de Broeders Van Liefde. In dat kader werken de verschillende ziekenhuizen ook gemeenschappelijke modules uit, een aantal modules zullen immers hetzelfde zijn voor alle ziekenhuizen uit. Naast gemeenschappelijke modules heeft iedere organisatie uiteraard zijn eigen elementen in het EPD, ook al vanwege de specifieke omgeving/nood. Zo beschikken wij als enig Psychiatrisch Ziekenhuis in de groep over een ‘Moeder-baby’- eenheid.”

Cloudomgeving

“Als alles volgens plan verloopt willen we in oktober 2013 van start gaan met REGAS. We willen heel basic starten en zullen nadien het systeem geleidelijk aan verder uitbouwen. Een recent nieuwe factor in het EPD-verhaal is wel dat we via een SAAS-model in de cloud zullen werken waarbij we een beroep doen op een externe datacenter. Een cloudomgeving vraagt om strikte procedures op het vlak van beveiliging maar het is uiteraard onze bedoeling om daarin de regels te volgen die door de overheid opgelegd worden. Dat we met het nieuwe EPD web-based zullen werken ligt volledig in lijn met de meer netwerkgerichte zorg, een tendens binnen het Vlaamse GGZ-landschap dat sterk door de overheid gepromoot wordt. Concreet betekent dit dat we ons EPD in de tokomst met heel wat externe zorgpersonen/instanties zullen delen.” Peter Michielsen stipt tenslotte nog aan dat een ICT-omgeving in een Psychiatrisch Ziekenhuis er compleet anders uitziet dan in een Algemeen Ziekenhuis. “Per zorgeenheid werken wij met een achttal vaste PC’s en één laptop, van andere devices is er momenteel geen sprake net als evenmin van een wi-fi omgeving. Dat is ook (nog) niet echt nodig, maar daarin kan mogelijks in de toekomst snel verandering in komen op vraag van onder meer patiënten die met hun laptop, tablet, enz. in Bethaniënhuis verblijven.”

KADER: PZ Bethaniënhuis in een notendop

  • Aantal bedden:621
  • Aantal medewerkers: circa 750
  • Aantal zorgeenheden:23

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwbrief.