besparingen_LR.jpg

Zware besparingsronde komt hard aan bij de ziekenhuizen

Met 900 miljoen op een totaalbedrag van 2 miljard besparingen werd de gezondheidszorg in de begrotingsopmaak 2017 allerminst ontzien. In de ziekenhuizen gaat het om een besparingsoperatie van een nooit geziene omvang. Tegelijk kondigt de minister een versnelde doorvoering aan van de hervorming van het ziekenhuislandschap. Probleem is dat de financiering die deze transitie-operatie moet ondersteunen, meteen wordt weggeknipt. De ziekenhuizen voelen zich in de tang genomen.
 
De ziekenhuizen worden een structurele besparing opgelegd van ruim 90 miljoen. Daarbovenop komen de besparingen op de honoraria, die via de afdrachten eveneens de inkomsten van de ziekenhuizen verminderen. In totaal gaat het om een verlies van meer dan 100 miljoen euro, of het equivalent van het globale bedrijfsresultaat van alle Belgische ziekenhuizen samen. Nu al zit één op de drie ziekenhuizen in de rode cijfers. Dat aantal zal in de zeer nabije toekomst zeker stijgen. Verder zullen de ziekenhuizen op korte termijn hun toevlucht moeten nemen tot hogere artsenafdrachten, afvloeiingen van personeel, en hogere bijdragen van de patiënt.  Zonder die maatregelen zal het voor 2017 niet mogelijk zijn om de financiële balansen in evenwicht te houden. Het fijne scalpel van de minister snijdt immers zeer diep.
 
Zorgnet-Icuro is sinds lang vragende partij voor het vormen van ziekenhuisnetwerken en een nieuwe ziekenhuisfinanciering die hierop inspeelt. We juichen het dan ook toe dat minister De Block zich wil inzetten om hiervan versneld werk te maken. We hebben echter ook altijd benadrukt dat netwerken precies in die opstartfase nood hebben aan financiële stabiliteit en voorspelbaarheid. Telkens nieuwe lineaire besparingsmaatregelen dragen hier allerminst toe bij. Er dienen nieuwe financieringsregels en een aangepast juridisch kader te worden uitgewerkt. Dat zal – zelfs in een verhoogd ritme – de nodige tijd vragen om duurzaam verankerd te worden.
 
Zorgnet-Icuro waarschuwt dat én zwaar besparen volgens de oude regels, en tegelijkertijd ingrijpende hervormingen doorvoeren, een haast onmogelijke opdracht wordt. Het is net alsof de minister ons vraagt om vanaf begin 2017 met een elektrische wagen te gaan rijden, maar nog geen oplaadpunten heeft voorzien. Bovendien zet de regering ook de benzinemotor zonder brandstof.

Bron: Zorgnet-Icuro – eigen berichtgeving

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws en leerrijke events?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwsbrief.